zondag 10 juni 2012

De Lans van het Lot

RAVENSCROFT, Trevor
De Lans van het Lot
Uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer, 1979
[ISBN 9020248200 (Worldcat, Wikipedia)]

De occulte macht achter de Lans, die de zijde van Christus doorstak... en hoe Hitler de kracht misbruikte om de wereld aan zijn voeten te krijgen.

Originele Titel:
The Spear of Destiny
- The occult Power behind the Spear which pierced the side of Christ... and how Hitler inverted the Force in a bid to conquer the World

Neville Spearman, London, 1974
Nederlandse vertaling: Bob Snoijink

Dit boek werpt een licht op de occulte praktijken van Hitler en de Nazi's en kwam tot stand na interviews met en aan de hand van notities van Walter Stein, die omstreeks 1913 te Wenen veel met Adolf Hitler optrok en zich met hem onderhield over het occultisme. Tijdens de tweede wereldoorlog werd Walter Stein persoonlijk adviseur van Winston Churchill teneinde de persoonlijke reacties van Adolf Hitler te voorzien, zoals die te verwachten vallen aan de hand van diens inzichten in het occulte.

De occulte werkzaamheden van de Nazi's blijken zich te hebben toegespitst op twee krachtige symbolen, nl. de Lans van Longinus, die Christus zijde doorboorde en de Heilige Graal, die gebruikt werd bij het Laatste Avondmaal en om het bloed van Christus op te vangen. Vooral de Graallegende van Parzival, zoals beschreven door Wolfram von Eschenbach en waarop Richard Wagner zijn opera Parsifal baseerde, staat daarbij centraal.

Het boek beschrijft verder ook de occulte rol die andere Nazi-kopstukken zoals Dietrich Eckart, Alfred Rosenberg en Heinrich Himmler gespeeld hebben o.a. binnen het zogenaamde Thule Geselschaft. De antroposofische school van Rudolf Steiner met diens Goetheanum wordt hierin gezien als een natuurlijke tegenbeweging.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten