woensdag 30 mei 2012

Jezus de Levende Mens

MUGGERIDGE, Malcolm
Jezus de Levende Mens
Uitgeverij Ambo, Baarn, 1976
[ISBN 9026303521 (Worldcat, Wikipedia)]
Visie op het leven van Christus volgens de Evangelieen, vergeleken met de hedendaagse samenleving.

 In dit fel geschreven boek worden het leven en de woorden van Jezus weergegeven als toetssteen voor onze tijd. God en mens komen samen met Jezus, die de ware gedaante laat zien van alles en iedereen. Muggeridge heeft het op zich genomen ons deze Jezus weer voor ogen te voeren. Zijn bezielende boek is geïllustreerd met 16 afbeeldingen in 4 kleuren en een 50-tal in zwart-wit. Het zijn niet alleen reprodukties van beroemde meesters als El Greco, Brueghel en Van Gogh, maar ook van onbekende vroegchristelijke mozaïeken, ikonen en middeleeuwse glas-in-lood ramen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten