woensdag 30 mei 2012

Het Aquarius-Evangelie van Jezus de Christus

DOWLING, Levi H.
Het Aquarius-Evangelie van Jezus de Christus
Een boodschap voor het waterman-tijdperk
Uitgeverij Schors, Amsterdam, 1982
[ISBN 9063782349 (Worldcat, Wikipedia)]

 Websites:
Er bestaan meer 19de eeuwse letterkundige werken, die een herschrijving of herinterpretatie van de Evangelieen of de Bijbel inhouden. Gekend zijn zo bvb. de [Bijbel van Jefferson] of het Boek Mormoon.

 Het Aquarius-Evangelie van Jezus de Christus zou mediamiek zijn geopenbaard aan de schrijver vanuit de Akasha Kroniek. In de Evangelieen missen we 18 jaren van het leven van Jezus, nl. wat deed hij tussen zijn 12de en zijn 30ste levensjaar? Volgens het Aquarius-Evangelie zou Jezus toen rondgereisd zijn naar de verschillende heiligdommen van de antieke wereld. Zo zou hij zijn opgeleid en ingewijd in de mysterieen van India, Tibet, Perzie, Assyrie , Griekenland en Egypte. In het tweede gedeelte van het boek volgen het publieke optreden van Jezus, met aansluitend de veroordeling en kruisiging zoals die ook in de Evangelieen beschreven staan.

 Door de verwijzing naar het Aquarius-tijdperk in de titel en de ecclectische, multi-culturele beschrijving van het leven van Jezus geraakte dit werk van theosofische aard algemeen verspreid binnen de New-Age bewegingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten