Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

dinsdag 15 mei 2012

De Grote Encyclopedie '99

De Grote Encyclopedie '99,
Data Becker, Dusseldorf, 1998;
Easy Computing, Brussel / Haarlem, 1998
[ISBN 9051677553 (Worldcat, Wikipedia)]

Deze multimediale encyclopedie van educatieve aard richtte zich vooral naar scholieren en studenten en omvatte twee cdroms. Het was een goedkoper alternatief dan de Encarta en had bovendien een kleine atlas aan boord.

De 60.000 artikelen waaruit deze Grote Encylopedie is opgebouwd, zijn vaak beknopt en minder uitgediept. In 62 basisartikelen worden aan de verschillende vakdisciplines en enkele grote begrippen uitvoerigere artikels geweid. In 1094 interactieve homepages worden tekst, beeld en geluid simultaan aangeboden, terwijl thematische verzamelartikelen de gebruiker uitnodigen door de encyclopedie te bladeren. Om het jeugdig publiek aan te spreken zijn zo bvb. de interactieve homepages en verzamelartikelen voorzien van toepasselijke jingles en achtergrondgeluiden, die worden afgespeeld middels de meegeleverde Fraunhofer-Codec voor MP3-bestanden, een nieuwigheid voor die tijd. Ook de klassieke muziekfragmenten die te beluisteren vallen ter illustratie bij de artikelen over de klassieke componisten zijn in dit formaat. Op de tweede cdrom bevinden zich een kleine honderd videofragmenten die als illustratie bij sommige artikelen zijn op te roepen.

 De gebruiker kan de informatie die in deze encylopedie zit vervat op drie manieren ontsluiten; zoals hierboven uiteengezet kan hij door de verschillende artikelen bladeren, hetzij thematisch, hetzij alfabetisch, dan wel met behulp van het zoekwerktuig. Met behulp van de atlas, die is opgebouwd uit zgn. magische landkaarten kan de gebruiker in- en uitzomen op iedere ruimte van onze wereld en de informatieve artikelen opvragen door te klikken op de namen van landen en plaatsen. Chronologische kennis wordt aangeboden door een algemene tijdslijn van de wereldgeschiedenis, afzonderlijke tijdslijnen voor de verschillende vakdisciplines der wetenschappen en een historische atlas der Europese geschiedenis.

 Rubrieken in deze Encylopedie
  • Geschiedenis
  • Kunst en Cultuur
  • Natuurwetenschappen
  • Aardrijkskunde
  • Politiek en Samenleving
  • Techniek
  • Verkeer
  • Computer

Geen opmerkingen:

Een reactie posten