Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

dinsdag 21 juni 2011

Rechtvaardigheid


SANDEL, Michael J.
Rechtwaardigheid
Wat is de juiste keuze
Uitgeverij Ten Have, Kampen, 2009
[ISBN 9025960773 (Worldcat, Wikipedia)]

Originele titel:
Justice; What's the right thing to do?
Farat, Straus and Giroux, New York, 2009

Uiteenzetting over moraal en politieke filosofie aan de hand van actuele voorbeelden en toepassingen van morele, politieke, juridische en filosofische dilemma's.

Dit boek nodigt de lezer uit zijn overtuigingen onder de loep te nemen en zo nodig bij te stellen. Als geen ander kan hoogleraar Michael Sandel een breed publiek aanspreken door zijn heldere stijl en treffende voorbeelden. Zijn spectaculaire colleges over rechtvaardigheid aan Harvard University, die wekelijks door meer dan duizenden studenten worden bezocht, vormen de basis voor dit boek.

Inhoud:
  1. Wat is de juiste handelswijze
  2. Het principe van het grootste geluk (Het Utilitarisme)
  3. Kunnen we over onszelf beschikken? (Het Neoliberalisme)
  4. Hulp te huur (Markt en Moraal)
  5. Het gaat om de beweegreden (Immanuel Kant)
  6. Het pleidooi voor gelijkheid (John Rawls)
  7. Het debat over positieve discriminatie
  8. Wie verdient wat? (Aristoteles)
  9. Wat zijn we elkaar verschuldigd? (Loyaliteitsconflicten)
  10. Rechtvaardigheid en het algemeen belang
Noten, Dankwoord en Register

Geen opmerkingen:

Een reactie posten