zondag 27 maart 2011

Wie doet wat in de Europese Unie?


EUROPESE COMMISSIE
De Instellingen en organen van de Europese Unie
Wie doet wat in de Europese Unie?
Wat verandert het Verdrag van Nice daaraan?
Gids voor de Europese burger
Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, Luxemburg, 2001
[ISBN 9289404930 (Worldcat, Wikipedia)]

Deze brochure beantwoord de vraag welke rol elk van de instellingen en organen van de Europese Unie speelt;

Het Europees Parlement

De Raad van de Europese Unie

De Europese Commissie

Het Europees Hof van Justitie

De Rekenkamer van de Europese Unie

Het Economisch en Sociaal Comité

Het Comité van de Regio's


De url's in de brochure werden aangepast aan de actuele situatie. Bemerk de verschuiving van het topdomein van .int naar .eu, hetgeen zoveel wil zeggen alsdat de Europese Unie niet langer een internationale instelling is, maar een natiestaat.

Archiefdoos EU / UN

Geen opmerkingen:

Een reactie posten