Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

zondag 27 maart 2011

Hoe werkt de Europese Unie?


EUROPESE COMMISSIE
Hoe werkt de Europese Unie?
Een wegwijzer voor de instellingen van de Europese Unie
Reeks: Europese Documentatie
Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, Luxemburg, 2003
[ISBN 9289452862 (Worldcat, Wikipedia)]
De Europese Unie (EU) heeft in een halve eeuw tijd buitengewoon werk verricht. Zij heeft vrede tussen haar lidstaten verzekerd en gezorgd voor welvaart onder haar burgers. Zij heeft een gemeenschappelijke Europese munt (de euro) ingevoerd en een interne markt zonder grenzen tot stand gebrachtmet vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal. De EU is uitgebreid van zes naar vijftien lidstaten en treft momenteen voorbereidingen om nog twaalf lidstaten op te nemen. Zij is tot een grote handelsmacht uitgegroeid en levert op mondiaal niveau de grootste bijdrage aan milieubescherming en ontwikkelingshulp.

Het succes van de EU is vooral te danken aan de organisatie van haar werkzaamheden en aan de unieke manier van samenwerking tussen instellingen zoals het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie, gesteund door een aantal agentschappen en andere organen.

Deze brochure biedt een overzicht van wat elke instelling of elk agentschap doet en hoe ze te werk gaan. Het doel van deze brochure is nuttige informatie te verschaffen over het huidige besluitvormingssysteem van de EU.
De Europese Unie (EU) is uniek. Het is geen federale staat zoals de Verenigde Staten van Amerika omdat haar lidstaten onafhankelijke en soevereine staten blijven. De EU is evenmin een louter intergouvernementele organisatie zoals de Verenigde Naties omdat ze hun soevereiniteit bundelen. Daardoor verwerven zij samen veel meer macht en invloed dan zij afzonderlijk zouden hebben.

Zij bundelen hun soevereiniteit door gezamenlijke besluiten te nemen via gemeenschappelijke instellingen zoals het Europees Parlement, dat door de burgers is verkozen, en de Raad, die de nationale regeringen vertegenwoordigt. Deze instellingen beslissen op basis van voorstellen van de Europese Commissie, die de belangen van de EU als geheel behartigt. Maar wat doen al deze instellingen? Hoe werken ze samen? Waarvoor zijn ze verantwoordelijk?

In deze brochure vindt u een duidelijk en eenvoudig antwoord op deze vragen. U vindt er ook een beknopt overzicht van de agentschappen en de andere organen die bij de werkzaamheden van de Europese Unie betrokken zijn. De bedoeling is u een handige gids over de besluitvorming in de EU te bieden.

Archiefdoos EU / UN

Geen opmerkingen:

Een reactie posten