zondag 27 maart 2011

Grondbegrippen van het Belgisch Staatsrecht


VAN IMPE, Herman prof.dr.
Grondbegrippen van het Belgisch Staatsrecht
Uitgeverij Bruylant, Brussel, 1978
[ISBN 2802702025 (Worldcat, Wikipedia)]

Reliek van mijn opleiding tot kandidaat in de rechten. Dit werkje is bedoeld als een inleiding tot het staatsrecht en het staatkundig leven.

Inhoud:
Hoofdstuk I: Algemeenheden
Hoofdstuk II: De grondslag van het staatsgezag
Hoofdstuk III: De rechten van de mens
Hoofdstuk IV: Democratie en parlementarisme
Hoofdstuk V: De staat als beleid
Hoofdstuk VI: De plaats van het parlement in een staatsbestel
Hoofdstuk VII: De politieke stelsels
Verklarende woordenlijst van staatsrechtelijke begrippen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten