Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

woensdag 2 februari 2011

Oude en nieuwe drugs


ANSOMS, Stan
Oude en nieuwe drugs
Actueelreeks nr. 8
Davidsfonds, Leuven, 1993
[ISBN 9061528240 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]

De drugs grijpen om zich heen. Bijna elke schooldirecteur wordt ermee geconfronteerd, bijna elke jongere weet wie in zijn omgeving wel eens experimenteert met oude of nieuwe drugs. Maar omdat alles in de illegaliteit gebeurt is het raden naar de juiste omvang. Iedereen is het erover eens: druggebruik en verslaving is een probleem dat grondig moet worden aangepakt. Maar hoe? De nadruk ligt in dit werk dan ook op preventie, sensibilisering en hulpverlening als uitvloeisel van een repressieve beleidskeuze.

Inhoud:
  1. Wat zijn drugs?
  2. Drugs, een probleem van alle tijden
  3. Jongeren en maatschappij: een gemeenschappelijk groeiproces
  4. Drugsproblemen
  5. Zijn er oplossingen? Preventie en Hulpverlening
  6. De verschillende drugs
Stan Ansoms brengt een bijzonder ongenuanceerd beeld van de drugproblematiek en hangt dit op aan de gebruikelijke gemeenplaatsen en vooroordelen. Het boek bevat geen kwantitatieve, statistische gegevens, noch kwalitatieve getuigenissen over ervaringen met drugs. In de antropologische en sociologische benadering van het fenomeen weet hij druggebruik enkel af te schilderen als een gevaar dat de jeugd bedreigt. De enige verdienste aan dit boek is dat het in enkele bladzijden van het zesde hoofdstuk enige aandacht besteed aan de nieuw verschenen designer drugs zoals DMA en MDMA met verleidelijke namen zoals ecstasy, eve, ice .... In dit drugsoverzicht worden enkel de illegale drugs behandelt en wordt voorbijgegaan aan de verslavingen en problemen met alcohol en medisch voorgeschreven drugs zoals slaapmiddelen, barbituraten, librium, valium, rohypnol edm. De auteur zou in zijn voorwoord misschien kunnen schrijven dat hij sinds zijn jeugd een brave jongen is gebleven die zich nooit met ondeugende, nutteloze en gevaarlijke zaken als drugs heeft ingelaten en zo de lezer waarschuwen dat zijn geschrift of ongeloofwaardig of schijnheilig is.

Stan Ansoms is geneesheer-psychiater en voorzitter van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugsproblemen.
zie ook:
SISO: 614.7

Geen opmerkingen:

Een reactie posten