Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

donderdag 24 februari 2011

Koka Shastra


KOKKOKA
Koka Shastra
en andere geschriften uit India over de liefde
ingeleid en van aantekeningen voorzien door Alex Comfort
Triton Pers, Omega Boek, Amsterdam, 1976
[ISBN 9060574435 (Worldcat, Wikipedia)]

Het geheim van het Oosterse liefdesspel om alle minnenden meer vreugde te schenken. De Koka Shastra en de ermee verwante teksten zijn voor de middeleeuwse letterkunde wat de Kama Soetra voor de oude was. Een lange serie verhandelingen, die tot in de achttiende eeuw werd voortgezet, hebben de basis verschaft voor de ideale liefde in het dagelijkse leven en voor de iconografie ervan in India's schilder- en beeldhouwkunst en literatuur. In dit boek vestigt dr. Alex Comfort de aandacht op deze interessante geschriften. Zijn bewerking omvat de gehele tekst van de Koka Shastra en de Ratimanjara en lange citaten uit de Ananga Ranga en de Panchasayaka, gebaseerd op de vertalingen uit het Sanskriet van Sir Richard Burton.

Inhoud:
Inleiding
I. Algemene Opmerkingen
II. De Latere teksten
 1. De Panchasayaka (De Vijf Pijlen)
 2. De Kandarpacudamani (De tiara van de liefdesgod)
 3. De Smaradipika (Het licht van de liefde)
 4. De Ananga Ranga (Het toneel van de liefdesgod)
 5. De Ratimanjari (Het liefdesboeketje)
 6. De Dinalapanika Soekasaptati (De zeventig lessen van de papegaai)
 7. Andere teksten
Koka Shastra
 1. Over de lichamelijke typen en hun tijden
 2. Over de maankalender
 3. Over de lichaamstypen volgens de genitale bouw
 4. Over vrouwen, ingedeeld naar hun leeftijd, temperament en geaardheid
 5. Over vrouwen en de zeden van bepaalde streken
 6. Over de omhelzingen
 7. Kussen
 8. Liefdestekens
 9. Over de coïtus en de verschillende coïtale houdingen
 10. Over liefdesslagen en liefdeskreten
 11. Het werven om een bruid
 12. Betreffende echtgenoten
 13. Betreffende verhoudingen met vreemde vrouwen
 14. Betreffende liefdesspreuken
 15. Betreffende recepten
Bibliografie

zie ook:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten