Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

donderdag 27 januari 2011

Psychiatrie voor niet-psychiaters


BUYSE, Gerard
Psychiatrie voor niet-psychiaters
Uitgeverij Acco, Leuven / Amersfoort, 1989
[ISBN 9033420082 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]
Inhoud:
Deel I: Over psychiatrie en psychische stoornissen in het algemeen
Hoofdstuk 1: Psychische stoornissen en geneeskunde
Hoofdstuk 2: over psychische stoornissen in het algemeen

Deel II: Psychische stoornissen bij mensen die voorheen niet ziek waren
Hoofdstuk 1: Stoornissen op psychogene grond: de reactieve stoornissen
Hoofdstuk 2: Stoornissen op grond van lichamelijke aandoeningen buiten de constitutie of exogene stoornissen
Hoofdstuk 3: Stoornissen op constitutionele gronden of endogene stoornissen
- depressie, manie en schizofrenie

Deel III: Ontwikkelingsstoornissen
Hoofdstuk 1: De preoedipale persoonlijkheidsstoornissen
Hoofstuk 2: De oedipale stoornissen

Deel IV: Behandeling van psychische stoornissen
Hoofdstuk 1: Therapeutische aanpak van psychiatrische syndromen
Hoofdstuk 2: De biologische middelen
Hoofdstuk 3: De psychologische middelen

Bijlage: De wetgeving op de onvrijwillige opname

1. België
2. Nederland
zie ook:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten