Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

woensdag 27 oktober 2010

The Rise and Fall of Rome


HEDGECOE, Mark
Ancient Rome: The Rise and Fall of an Empire
the history of the first and greatest superpower
A BBC/Discovery Channel/ZDF Produktion, 2006Episodegids:

Deel 1: Nero
Rome, het jaar 64 na Christus. De stad staat in brand. Letterlijk. Vaak is aangenomen dat de toenmalige keizer Nero daarbij betrokken was of dat hij op zijn minst lyrisch werd bij het zien van het schouwspel. Maar eigenlijk deed hij al wat hij kon om mensenlevens te redden. Toch werd de stad haast helemaal verwoest. Daarop begon de keizer aan een grandioos bouwproject om de stad mooier te maken dan ze ooit geweest was. Die ambitie werd een obsessie. De bouwwerken kostten fortuinen. Nero legde beslag op de rijkdom van het hele keizerrijk. Hij beroofde tempels, eiste erfenissen op en vermoordde mensen om er nieuwe te krijgen. Daarbij kreeg hij de steun van zijn vrouw Poppea en van Tigelinus, de aanvoerder van de gevreesde Pretoriaanse wacht. Niemand had nog vat op hem. Hij vermoordde Poppea, trouwde met een jonge slaaf en begon zich steeds aberranter te gedragen Uiteindelijk kwam het rijk in opstand…

Deel 2: Caesar
Gallië, 56 voor Christus. De Romeinse veldheer Julius Caesar en zijn troepen zijn omsingeld door een veel groter Gallisch leger. De soldaten zijn de wanhoop nabij, maar hun aanvoerder toont eens te meer zijn ongeëvenaard strategisch inzicht: hij bedenkt een geniaal plan dat de kansen doet keren en leidt zijn legioenen naar een verpletterende zege. In de roes van de overwinning en overtuigd van zijn populariteit besluit Caesar terug te keren naar Rome om er de macht te grijpen. Daardoor raakt hij rechtstreeks in conflict met zijn oude vriend en medestander Pompeius. Het komt tot een open oorlog en Caesar lijkt de strijd te gaan verliezen. Zijn troepen dreigen met een muiterij en Caesar wordt in het nauw gedreven. Maar andermaal toont hij zich een briljante strateeg…

Deel 3: Revolutie (Tiberius Gracchus)
Rome, 133 voor Christus. Dertien jaar geleden hebben de legers van de Romeinse republiek hun aartsvijand Carthago definitief verslagen. Rome is nu de enige supermacht in het Middellandse Zee-gebied. Maar de 500 jaar oude democratie vertoont slijtageverschijnselen. De leiders van de republiek worden zelfgenoegzaam en corrupt. De aristocraten persen het volk uit, verdrijven de boeren van hun land en pikken het zelf in. Volkstribuun Tiberius Gracchus wil daar een eind aan maken. Hij gelooft in de waarden van de republiek, zoals die vroeger ook door zijn vader werden verdedigd. En hij wordt gesteund door zijn moeder Cornelia, die evenwel vooral oog heeft voor de eer en glorie van haar familie. Tiberius wil de landbouwgronden herverdelen, maar komt zo in conflict met de senaat en vooral met zijn aartsvijand Scipio Nasica. Ondanks de waarschuwingen van zijn politieke medestander Publius Gracchus doet Tiberius een beroep op de macht van de massa. Het volk komt in opstand. De chaos die daarvan het gevolg is, betekent het begin van het einde van de republiek. Er is een nieuw soort leider nodig om de stad weer in het gelid te krijgen. Een keizer…

Deel 4: Rebellie (de Joodse revolte)
Judea, 66 na Christus. In de afgelegen Joodse provincie van het Romeinse rijk is een opstand uitgebroken die het hele imperium dreigt te ontwrichten. De in ongenade vervallen generaal Vespasianus en zijn zoon Titus worden naar het oproerige Judea gestuurd om de rebellie te smoren. Het wordt een bikkelharde confrontatie tussen de gedisciplineerde en ervaren Romeinse legioenen en een gedreven gelegenheidscoalitie van religieuze zeloten, guerillastrijders en Joodse soldaten die de regering onder leiding van de priester Hanan trouw zijn gebleven. Een sleutelfiguur in de strijd is de Joodse generaal Josephus, die eerst de opstand in Gallilea leidt, maar later gaat samenwerken met de Romeinen om de totale vernietiging van de Joodse samenleving te voorkomen.

Deel 5: Keizer Constantijn
Rome, 312 na Christus. Het rijk is in crisis. Het is in vier delen uiteengevallen die elk een eigen keizer hebben. Constantijn slaagt erin om weer eenheid te brengen in het imperium, door brute militaire macht én door het christendom. Dat geloof heeft hij zelf aangenomen nadat hij op een dag een mysterieus teken in de lucht zag. Dat zet hem ertoe aan christelijke symbolen op de schilden van zijn soldaten te schilderen. Hij schrijft zijn overwinning daaraan toe en maakt van het christendom de staatsgodsdienst. Dat brengt hem in conflict met een aantal traditionele Romeinse machtscentra. Er breekt een burgeroorlog uit, maar uiteindelijk zorgt het christendom voor eenheid in het rijk. Anderzijds dankt het christelijke geloof zelf zijn grote doorbraak aan Constantijn.

Deel 6: De val van Rome

Rome, 410 na Christus. De Goten, een oost-Germaanse volksstam, zijn door de centraal-Aziatische Hunnen uit hun thuisland in Oost-Europa verdreven. Onder leiding van hun koning Alarik zoeken ze in het Romeinse Rijk 'asiel' en een nieuw grondgebied. Keizer Honorius lijkt wel geneigd hen dat toe te staan, maar laat zich door zijn adviseur Olympius overhalen om zijn belofte te breken. Daarop trekt Alarik met zijn leger door Italië naar Rome. Hij dreigt de stad in te nemen, maar verwacht toch nog een regeling te kunnen treffen met Honorius. Ook diens zuster, de knappe Galla Placidia, én het Romeinse volk zelf hoopt dat de keizer een oplossing voor de crisis zal vinden. Maar de stad is omsingeld en de confrontatie lijkt stilaan onafwendbaar…

Chronologische volgorde:
  • Revolutie (Tiberius Gracchus)
  • Caesar
  • Nero
  • Rebellie (Joodse opstand onder Josephus)
  • Keizer Constantijn
  • De val van Rome
zie ook:
Volledigheidshalve weze vermeld dat er ook een episode van het computersimulatiespel Civilization bestaat onder deze titel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten