Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

donderdag 7 oktober 2010

Personen- en Gezinsrecht


BAETEMAN, G.
Personen- en Gezinsrecht
Story-Scientia, Brussel, 1988
[ISBN 9064395187 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]

Inleiding

Deel I. De Personen

Titel I - Inleidende Begrippen

Titel II - De fysieke of natuurlijke personen
 1. Het bestaan van de natuurlijke personen
 2. Persoonlijkheidsrechten en burgerlijke rechten
 3. De staat van de persoon
 4. Rechts- en handelingsbekwaamheid
Titel III - De rechtspersonen
 1. Algemeen
 2. Publiekrechtelijke rechtspersonen
 3. Privaatrechtelijke rechtspersonen

Deel II. De staat van de personen in familie en gezin

Titel I - De familie
 1. Algemene begrippen
 2. De bloedverwantschap
 3. De aanverwantschap
 4. De onderhoudsverplichtingen
 5. Het omgangsrecht
Titel II - Het huwelijk
 1. Het wezen van het huwelijk
 2. De voorhuwelijkse en buitenhuwelijkse staat
 3. Het aangaan van het huwelijk
Titel III - De ontbinding van het huwelijk
 1. De echtscheiding op grond van bepaalde feiten
 2. De echtscheiding op grond van feitelijke scheiding
 3. De echtscheiding op grond van feitelijke scheiding, gevolg van krankzinnigheid of van diepe geestesgestoordheid
 4. De echtscheiding door onderlinge toestemming
 5. De scheiding van tafel en bed en de omzetting ervan in echscheiding
Titel IV - De afstamming en adoptie
 1. De algemene opvatting van de nieuwe wetgeving
 2. De wijzen van vaststelling van de afstamming van moederszijde
 3. De wijzen van vaststelling van de afstamming van vaderszijde
 4. De vordering tot uitkering voor levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding
 5. De artificiële afstamming
 6. De persoonrechtelijke gevolgen van de afstamming
Titel IV - De adoptie, de volle adoptie en de verlating van minderjarigen
 1. De (gewone) adoptie
 2. De volle adoptie
 3. De verlatenverklaring van een minderjarige
 4. De internationale adoptie
 5. De minderjarige onder pleegvoogdij

Deel III. Bekwaamheid en onbekwamen

Titel I - De minderjarigen
 1. De bekwaamheid van de minderjarigen
Titel II - Geesteszieken
 1. Persoon in staat van verlengde minderjarigheid verklaard
 2. Gerechtelijk onbekwaamverklaarde personen
 3. Onder gerechtelijk raadsman gestelde personen
 4. De gecolloceerde, gesekwestreerde of geïnterneerde geesteszieke
 5. Wettelijk onbekwaamverklaarde personen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten