Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

woensdag 27 oktober 2010

Koning Arthur


TER HAAR, Jaap
Koning Arthur
Reeks:Geschiedenis en Cultuur
De Haan; Unieboek, Houten, 1987
[ISBN 9022833275 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]

Eerder verschenen onder de titel van:
De geschiedenis van koning Arthur

In deze geschiedenis zijn een aantal Arthur-sagen tot een groot verhaal samengevoegd - ontdaan van laatmiddeleeuwse franje. Koning Arthur leefde in de zesde eeuw, kort nadat de Romeinse legioenen naar Italië waren teruggeroepen en Britannië achterlieten, ten prooi aan woeste invallen der barbaren. Het was koning Arthur die standhield tegen Saksen en Picten en die het nog wankel brandende licht van het christendom voor uitdoving behoedde.

zie ook:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten