vrijdag 15 oktober 2010

Historische Winkler Prins Encyclopedie


DE VRIES, Ph. dr.; LUYKX, Th. prof. dr.
Historische Winkler Prins Encyclopedie
Winkler Prins Stichting
Uitgeverij Elsevier, Brussel / Amsterdam, 1957

Deze historische encyclopedie bestrijkt het gebied van de politieke geschiedenis der gehele wereld. Dit naslagwerk bestaat uit drie volumes en kan worden ingedeeld in twee delen. Vooraan in het eerste volume bevindt zich een compendium van 136 blz. dat de geschiedenis als wetenschap behandelt en een overzicht biedt van de verscheidene hulpwetenschappen der geschiedenis. Het pièce de résistance wordt gevormd door het encyclopedische gedeelte waarvoor Vlaamse en Nederlandse historici en academici een honderdtal grote artikelen schreven, variërend van 3-15 pagina's en die de gelegenheid openen tot samenvatting en algemene beschouwing van de grote complexen der wereldgeschiedenis volgens de meest recente bevindingen en opvattingen. Deze artikelen bestrijken de geschiedenis van grote rijken, grote mogendheden, de belangrijkste godsdiensten, fundamentele politieke en sociale instellingen, politieke, sociale en economische stromingen en bewegingen van wereldhistorische betekenis. Deze artikelen zijn aangevuld met relevante kleinere artikelen uit de encyclopedische databank van Winkler Prins Elsevier die op een informatieve en zakelijke wijze beknopte gegevens verstrekken over onderwerpen die in de grote artikelen vernoemd zijn. Het publiek indachtig voor wie deze encyclopedie bestemd is, hebben de samenstellers een zeer grote nadruk op de geschiedenis van Nederland en België laten vallen.

Inhoudsopgave van het Compendium
GESCHIEDENIS ALS WETENSCHAP
Geschiedenis als voorwerp van algemene speculatie
HULPWETENSCHAPPEN
Chronologie (tijdrekenkunde)
Archeologie (oudheidkunde)
Numismatiek (munt- en penningkunde)
Epigrafie (kennis der inscripties)
Sfragistiek (zegelkunde)
Heraldiek (wapenkunde)
Genealogie (geslachtkunde)
Paleografie (schriftkunde)
Diplomatiek (oorkondenleer)
Historische demografie
HISTORIOGRAFIE
Nederland
België
Egypte, Mesopotamië en Palestina
Griekenland en Rome
Byzantium
Westerse geschiedschrijving (de middeleeuwen)
Westerse geschiedschrijving (sinds de middeleeuwen)
Arabië
China
Japan
ALGEMENE LITERATUUR

Encyclopedische verwijzingen:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten