Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

vrijdag 15 oktober 2010

De Tien Geboden Anno Nu


CHOURAQUI, André
De Tien Geboden Anno Nu
tien woorden om de mens met het menselijke te verzoenen
Meulenhoff, Amsterdam, 2000
[ISBN 9029068043 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]

Originele Titel:
Les dix commandements aujourd'hui
Editions Robert Laffont, Paris, 2000

Aan het begin van de éénentwintigste eeuw beziet André Chouraqui de evolutie van de tien geboden in een historische context - vanaf de dag, drieduizend jaar geleden, dat Mozes ze in de woestijn optekende. Hij gaat na hoe de Tien Geboden de kern werden van de drie monotheïstische religies en de basis vormden voor de leerstellingen in kerken, moskeeën en synagogen. In dit werk analyseert de auteur voor elk gebod afzonderlijk hoe het door de eeuwen en culturen heen werd opgevat. Dwingend concludeert hij dat de Tien Geboden in onze geseculariseerde wereld meer dan ooit van belang zijn - zij vormen de fundamentele grondslagen van de universele moraal. De auteur toont bovendien aan dat de 'plichten' die dertig eeuwen geleden werden verkondigd, teruggaan op dezelfde principes als de Rechten van de Mens, de grondbeginselen van onze moderne samenleving.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten