Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

donderdag 7 oktober 2010

De Huur-Wet


FOD JUSTITIE
De Huur-Wet

Brochure van de federale overheidsdienst (FOD) Justitie die de (Woning)Huurwet uiteenzet ten behoeve van de burgers, ongeacht of zij nu huurder of verhuurder zijn. In bijlage is een officieuze coördinatie opgenomen van de toepasselijke artikels van het Burgerlijk Wetboek, het Gerechtelijk Wetboek en uitvoeringsbesluiten. Van deze brochure zijn reeds verschillende opéénvolgende edities verschenen. De huidige editie van januari 2010 is de elfde. De brochure kan enkel online als PDF-document worden geraadpleegd op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie.

Websites

Geen opmerkingen:

Een reactie posten