Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

zondag 31 oktober 2010

De geschiedenis van Rusland


TER HAAR, Jaap
De geschiedenis van Rusland
Reeks:Geschiedenis en Cultuur
Fibula/Unieboek, Houten, 1965; achtste druk, 1989
[ISBN 9022833259 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]

Rusland, dat thans een zesde deel van het aardoppervlak beslaat, is van vele kleine vorstendommen uitgegroeid tot een wereldmacht. Dat is het verhaal van eerzuchtige tsaren en ijdele tsarina's, van woeste strijd en onvoorstelbaar veel, geduldig gedragen leed. Het is bovenal het verhaal van onstuimige idealisten en intrigerende machtszoekers, die wanhopige pogingen deden de kolos Rusland uit het moeras van armoede, achterlijkheid en bijgeloof op te heffen. Voor de Russen is het afschieten van de 'Spoetnik' het sluitstuk geworden van een stormachtige ontwikkeling: het bereiken van een mijlpaal op de lange bittere weg naar volwassenheid. Getracht is de grote lijnen van Ruslands fenomenale groei te belichten en glans te geven aan de bewogenheid en krachten die het Sovjetrijk hebben gemaakt tot wat het heden is.

Inhoud:
 1. De eerste bewoners
 2. De opkomst van Kiew
 3. Wladimir Soezdal
 4. De komst der Tartaren
 5. Moskou breidt haar macht uit
 6. Iwan de Verschrikkelijke
 7. De valse Dimitri's
 8. De eerste Romanows
 9. Peter de Grote
 10. Blik op het Westen
 11. Wilde tonelen aan het hof
 12. Catharina neemt het bewind
 13. Catharina de Grote
 14. De Poolse delingen
 15. Het komplot tegen tsaar Paul
 16. Tsaar Alexander
 17. Napoleon en Alexander
 18. De Fransen in Rusland
 19. Alexanders dood
 20. De politiestaat
 21. Dichters en schrijvers
 22. De horigheid afgeschaft
 23. Revolutionaire woelingen
 24. Alexander II en III
 25. De laatste Romanow bestijgt de troon
 26. De opstand in het jaar 1905
 27. De ballingen
 28. De eerste wereldoorlog breekt uit
 29. In de greep van Raspoetin
 30. De grote revolutie
 31. Kerensky
 32. Lenin grijpt de macht
 33. De burgeroorlog
 34. Sprong naar de moderne tijd

Biografische verwijzingen:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten