Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

donderdag 7 oktober 2010

Arbeidsovereenkomstengids


COX, Guy
Arbeidsovereenkomstengids
Landelijke Bedienden Centrale
Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1987
[ISBN 9063214472 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]

Onmisbaar naslagwerk en handig instrument; een veilige en betrouwbare gids doorheen de doolhof van bepalingen die de arbeidsovereenkomsten regelen. Naar zijn gezaghebbende auteur wordt het ook wel het Cox-boek genoemd, dat tot stand kwam op initiatief van de Landelijke Bedienden Centrale ter verspreiding onder haar militanten. Het boek werd mede uitgegeven door Kluwer Rechtswetenschappen.

Inhoud:
Deel I - Algemeenheden
 1. Inleiding
 2. Rechtsbronnen
 3. Geldigheidsvereisten bij het sluiten van een individuele arbeidsovereenkomst
 4. Soorten Arbeidsovereenkomsten
 5. Inhoud van de geschreven overeenkomst
Deel II - De arbeidsovereenkomst in het algemeen
 1. Het proefbeding
 2. Schorsing van de uitvoering van de arbeidsoverereenkomst
 3. Einde van de arbeidsovereenkomst
 4. Plichten van werknemer en werkgever
Deel III - Afwijkende bepalingen voor sommige arbeidsovereenkomsten
 1. De handelsvertegenwoordigers
 2. De uitzendarbeid
 3. Het ter beschikking stellen
 4. Onderaanneming
 5. Studenten
 6. Arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars
 7. Stage voor jongeren
 8. Bijzonder Tijdelijk Kader (BTK) en Derde Arbeidscircuit (DAC)
Bijlagen
 1. Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
 2. NAR-advies van 7 juni 1983 inzake regeling van medische geschillen betreffende de arbeidsongeschiktheid
 3. Lijst afwijkende opzeggingstermijnen voor werklieden (Art. 61 WAO)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten