Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

zaterdag 4 september 2010

Vie de Jésus


RENAN, Ernest
Vie de Jésus
Calmann-Lévy, Paris, s.d.

Humanistisch historisch portret van Jezus dat de perceptie van de figuur van Jezus in latere werken blijvend beïnvloed heeft. Jezus wordt daarin getekend als een beminnelijke, dweperige idealist, die de gevolgen van zijn leer niet overziet en ten slotte als anarchist en revolutionair te gronde gaat.

Websites:
Tekst beschikbaar als e-Book op:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten