Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

woensdag 15 september 2010

Roeach 6


BULCKENS, Jef; HEYSSE, Paul; LEFEVRE, Frans; NOLF, Norbert; VANHAELEMEERSCH, Patrick
Roeach 6
Godsdienst voor het zesde jaar ASO
Patmos, Uitgeverij Pelckmans, Kapellen, 1999
[ISBN 9028916822 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]

Roeach 6 is een leerboek voor de lessen godsdienst van het zesde jaar waarin een aantal belangrijke levensvragen op het programma staan. Het gaat over de zoektocht naar de uiteindelijke zin van het leven. Mensen hebben altijd gezocht naar een houvast, dat aan hun leven zin geeft. Sommigen hebben deze zin buiten het geloof gevonden en hebben zich als ongelovigen opgesteld. Voor anderen gaf het geloof zin aan het leven en zij hebben dit geloof in verschillende godsdiensten uitgedrukt. Deze zoektocht wordt vervolgens toegespitst op de vragen naar de zin van lijden en sterven. Tenslotte blijven we stilstaan bij de manier waarop christenen in de katholieke kerk hun geloof kernachtig hebben geformuleerd.

Inhoud:
Waar je hart zich aan hecht...
Zoeken naar uiteindelijke zin
Is er meer?
Geen spoor van God
De historische wortels van het atheïsme
God (h)erkennen
Waarop grond je het geloof in God?
Zij noemen het geheim God en beleven dit geloof in godsdiensten...
Natuurgodsdiensten
Godsdiensten van Indische oorsprong
Godsdiensten van Semitische oorsprong
Naar een dialoog tussen de wereldgodsdiensten
...en zoeken naar de zin van lijden en dood
De beperktheid en eindigheid van mens en wereld
De (on)zin van het lijden
Wat met de dood?
Geloven dat God trouw is
Zij verwoorden kernachtig hun geloof
Geloof en Belijdenis
Het 'Symbolum van de Apostelen'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten