Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

maandag 6 september 2010

Mechanical Calculating Machines


BAAIJENS, Nico
Mechanical Calculating Machines
Website waarin de technische journalist Nico Baaijens ons zijn private collectie toont van mechanische apparaten en hulpmiddelen die konden rekenen, optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen, machtsverheffen, wortel trekken, berekenen, uitdrukken en denken. Zo toont de auteur ons verschillende versies van de abacus of het telraam, het rekenliniaal en de eerste mechanische rekenmachines, voorlopers van de computer, die werden ontworpen door Blaise Pascal en Gottfried Leibniz. Misschien herinner je je nog het boekje met de logaritmetafels uit de lessen wiskunde. Het leeuwendeel van de collectie betreft mechanische optel- en rekenmachines uit handel en nijverheid.

Websites


Afbeelding van een rekenliniaal op de achteromslag van het boek: "De Macht van het Getal".


Nochtans meen ik me te herinneren geweten te hebben hoe je logaritmisch kan rekenen door gebruik te maken van de nonius van een schuifmaat of -passer. Hoe dat dan moet bij een toestel met digitale uitlezing kan ik me niet herinneren geweten te hebben.

zie ook:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten