Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

zondag 12 september 2010

Bijbelse Commentaar bij de Zondagsevangeliën


BERTRANGS, A.
Bijbelse Commentaar bij de Zondagsevangeliën
Uitgeverij Beyaert, Brugge, 1967

Dit boek bevat meditaties en stof voor preken gebaseerd op de evangelielezingen voor alle zondagen en feestdagen des Heren. Dit overzicht der perikopen bespreekt dus de gedeelten uit het Evangelie die op zon- en feestdagen naar een vaste orde - wel aangeduid als het kerkelijk jaar - in de christelijke eredienst worden voorgelezen. Het overzicht beperkt zich tot de lezingen uit het Evangelie en geeft niet de lezingen uit het Oude Testament of de Handelingen der Apostelen en hun Brieven. Het werk is tevens verouderd, want in de Romeinse liturgie wordt thans een nieuwe orde van de lezingen voor de viering van de eucharistie gebruikt. Het lectionarium voor de zondagen bevat tegenwoordig een cyclus van drie jaren en heeft telkens drie lezingen.

Websites:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten