Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

donderdag 23 september 2010

Anders Beter Worden


DE LANG, A.C.
Anders Beter Worden
Kosmos - Z&K Uitgevers, Utrecht / Antwerpen, 1990
[ISBN 9021519240 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]

Het boek bespreekt de natuurlijke behandeling van meer dan 250 aandoeningen met plantaardige en homeopathische geneesmiddelen. Compleet met honderden tips in verband met voeding, uitwendige behandelmethoden en leefgewoonten.

Anders Beter Worden bestaat uit drie delen:
  • Het eerste deel omvat een inleiding met algemene informatie over homeopathie, fytotherapie, de natuurlijke totaalgeneeswijze, wie is A. Vogel, veel gestelde vragen, kinderdosering, enzovoort
  • Het tweede bestaat uit de bespreking van meer dan 250 aandoeningen en de natuurlijke behandeling daarvan, alfabetisch gerangschikt (van Aambeien tot Zweetvoeten) voor een snelle raadpleging. Per aandoening worden de kenmerken, de oorzaken en de symptomen behandeld, meestal gevolgd door tips op het gebied van onder andere voeding, leefwijze en uitwendige behandelmethoden. Tevens wordt een advies gegeven met betrekking tot de natuurlijke geneesmiddelen die bij de aandoening in aanmerking komen. Waar nodig wordt resoluut naar de arts verwezen.
  • Het derde deel wordt gevormd door een overzicht van alle verkrijgbare A. Vogel-geneesmiddelen, vitaminepreparaten, voedingssupplementen, reformspecialiteiten en produkten voor lichaamsverzorging. Een uitvoerig trefwoordenregister completeert deze vraagbaak.

De tekst van dit boek werd tevens uitgebracht op een CD-ROM;
Anders Beter Worden, Mix Media B.V., Harderwijk, 1998

Hieronder vindt u schermafbeeldingen van deze gebruikerssoftware;


Openingsscherm van de CD-ROM 'Anders Beter Worden'.

Zoekvenster van de CD-ROM 'Anders Beter Worden' met de mogelijkheid de database te doorzoeken op aandoening, geneesmiddel of trefwoord.


Websites:
zie ook de zelfmedicatiegids in:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten