Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

zondag 15 augustus 2010

Shell Energie Brochure


BAUER, C., DE BOER, M.
Shell Energie Brochure
Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV, Rotterdam, 1981
164 blz., geïllustreerd in kleur, genaaid

http://www.shell.nl/

Het energieprobleem heeft meer om het lijf dan vragen zoals: moeten kerncentrales wel of niet gebouwd worden, is de olieprijs te hoog of wanneer raakt ons aardgas op. Er moet ook worden gekeken naar milieu en veiligheid, naar de energiebehoefte van de ontwikkelingslanden en naar de samenhang van het energieprobleem met de economische bedrijvigheid van onze eigen Westerse wereld.
Om misverstanden weg te nemen en om meer inzicht te geven in de problemen en mogelijkheden van de energievoorziening gaf Shell deze brochure over energie uit.
Wie wat meer inzicht krijgt in de energievoorziening zal ontdekken dat het nodig is beslissingen te nemen en maatregelen te treffen. Een beter begrip maakt die maatregelen ook aanvaardbaar. Dat vergroot bijvoorbeeld de kans dat de noodzakelijke besparing op het energieverbruik tot stand komt en de benodigde investeringen op tijd gedaan zullen worden. Shell helpt ook bij het geven van voorlichting over alles wat met energie te maken heeft.

Inhoudsopgave
 • Voorwoord
 • Energie, waar praten we eigenlijk over?
 • Geschiedenis, de mens op zoek naar energie
 • Olie, over bacteriën, een pseudo-kolonel en een oliecrisis
 • Aardgas, aanvankelijk een hinderlijk en gevaarlijk bijproduct
 • Steenkool, een nieuw steenkooltijdperk staat voor de deur
 • Alternatieve energie, op zoek naar onuitputtelijke energiebronnen
 • Besparingen, de onzichtbare energiebron
 • Energie en Welvaart, energie als wapen in de strijd tegen honger en armoede
 • Milieu en Veiligheid, energie op wereldschaal
 • Jaren Tachtig, vandaag beslissen over de wereld van morgen!
 • Trefwoordenregister

Geen opmerkingen:

Een reactie posten