Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

maandag 30 augustus 2010

Mijn Land in de Kering Deel I


VAN ISACKER, Karel
Mijn land in de kering 1830-1980. Deel 1: Een ouderwetse wereld 1830-1914
Reeks: Mens en Tijd
Uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen / Amsterdam, 1978
[ISBN 9028903690 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]

Ook als e-book op Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren, 2008
Inhoud:
Woord vooraf

De erfenis van de Biedermeier 1830-1880
Het land en de stad
Het leven op het land
De ontreddering van het platteland
De onmenselijke stad
Afbraak van de oude wereld
Een nieuwe beweeglijkheid
Andere normen
De erfenis

De Belle Epoque en haar angst 1880-1914
De lust der beweeglijkheid
De uitdaging der weelde
Zin van de volksontvoogding
Het platteland uit het isolement
Klassebewustzijn
Verloren vertrouwdheid
De kering van het land
Angst
Oorlog aan de einder

Bronnenlijst
Iconografie
Namenregister
Zaakregister
zie verder:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten