Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

dinsdag 24 augustus 2010

Grote Dierenencyclopedie in kleuren


BURTON, Maurice (redactie)
Grote Dierenencyclopedie in kleuren
Tirion, Amsterdam, 1971
Hardcover, 400 blz. op groot formaat, geïllustreerd met kleurenfoto's

De tekst van de Grote Dierenencyclopedie in kleuren is gebaseerd op de inhoud van Elsevier's Animal Encyclopedia, een produktie van Elsevier International Projects Ltd., Londen. De samenstelling van deze verkorte editie stond onder leiding van Dr. Maurice Burton. Het inleidende hoofdstuk Het Dierenrijk in Vogelvlucht is van de hand van Dr. R. Teunissen en behandelt bondig de systematiek of taxonomie van het dierenrijk. In het encyclopedisch gedeelte zijn de dieren alfabetisch gerangschikt op hun nederlandse benaming.

Inhoud:
Het Dierenrijk in Vogelvlucht
De rangschikking van de dieren
De tweeledige benaming
De grote stammen van het dierenrijk
Eéncelligen: plant of dier?
De stam der Protozoa: oervormen van dierlijk leven
Sponsdieren
Holtedieren
Stekelhuidige dieren
Wormen, een heterogeen gezelschap
Schelpdieren
Dieren met gelede poten
Tussen Ongewervelden en Gewervelden
Vertebraten: dieren met een skelet

Encyclopedisch gedeelte pp. 41 - 400

zie ook:
Van dezelfde auteur, Maurice Burton, die eertijds verbonden was aan het Dierkundig Departement van het British Museum (Natural history), het deel Dieren en Planten in Orbis Systematische Encyclopedie In Kleur;
BURTON, Maurice, Het Wonder van het Leven, Orbis, Breda-Antwerpen, 1969
De grote internationaal erkende authoriteit op het vlak van de zoölogie is natuurlijk Grzimek, wiens 16-delige encyclopedie in het nederlands verscheen onder de titel: Het leven der dieren.
Voor het digitaal opzoeken van encyclopedische informatie over dieren kan beroep worden gedaan op de vrije encyclopedie Wikipedia of op de website van Naturalis;
zie ook:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten