Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

dinsdag 6 juli 2010

De Plantenwereld


LLIMONA, Xavier
De Plantenwereld
met een interview met Roger Molinier
Reeks De Haan Grote Thema's
Unieboek, Bussum, 1977
[ISBN 9022849570 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]

Originele Titel:
Editions Grammont, Lausanne; Salvat Editores, Barcelona
Vertaling: Aministratief Centrum, Bergeyk

Inhoud:
De lagere Plantesoorten
De Persoonlijkheid van de Planten
Verscheidenheid en Aanpassingsvermogen
De Plantecel: Opvanging van de Zonneënergie
De primitiefste Organismen
De Algen en hun Ontwikkelingsgang
De Zwammen

De Korstmossen: een wonderbaarlijke Gemeenschap
Mossen en Levermossen: de Dorst naar Water

De hogere Plantesoorten
Evolutie van het Vegetatieve Stelsel
De Vervolmaking van het Voortplantingssysteem
Aanpassing aan de voornaamste Ecologische Factoren
Buitengewone vormen van Leven
Technieken van Verspreiding
Aanbevolen Lectuur
Woordenlijst

Geen opmerkingen:

Een reactie posten