Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

zondag 6 juni 2010

The Virtual Revolution Canvas


The Virtual Revolution is een reeks televisiedocumentaires van Philip Smith in vier delen van BBC Open University uit 2010. Deze reeks werd ook overgenomen en uitgezonden in nederlandstalig België door Canvas in het voorjaar van 2010. In deze documentaire wordt de opkomst van het internet besproken en de invloed die dit heeft op de samenleving. De presentatie van het programma gebeurt door Dr. Aleks Krotoski; een sociaal psychologe. De grote websites zoals Google, Facebook, Amazon, Ebay of Twitter en de manier waarop zij ons leven dreigen te beheersen komen aan bod. In de reeks zit een vast panel aan specialisten die in elke uitzending aan bod komen; het betreft:
 • Sir Tim Berners-Lee, uitvinder WWW
 • Bill Gates, Microsoft
 • Steve Wozniak, Apple Computer
 • Al Gore, Ex-Vice-President USA
 • Mark Zuckerberg, Facebook
 • Stephen Fry, Acteur/Auteur
Daarnaast zijn een aantal auteurs vertegenwoordigd die een boek over het onderwerp geschreven hebben;
 • Douglès Rushkoff, Life Inc.
 • Lee Siegel, Against the Machine
 • Andrew Keen, The Cult of the Amateur
 • Charles Leadbeater, We Think
In de eerste aflevering met als titel "The Great Levelling" wordt het ontstaan geschetst van het gebruik van internet door particulieren met initiatieven die rond zgn. mailforums en conferentieberichten draaiden zoals The Well en The Whole Earth catalog van Stewart Brand en de bijdragen die daartoe geleverd werden door John Perry Barlow van de psychedelische popgroep The Gratefull Dead met diens Electronic Frontier Foundation.
De uitvinding van HTML en daarmee van het Wereldwijde Web WWW wordt toegeschreven aan Tim Berners-Lee die sinds 1980 als werknemer verbonden was aan het instituut voor kernfysica te Genève, het zgn. CERN. Daar legde hij in 1989 een memo neer ten behoeve van het CERN getiteld: "Information Management - A Proposal" en waarin het combineren van zgn. hypertekstkoppelingen met het IP-protocol van het netwerk wordt voorgesteld. Op 6 augustus 1991 gebeurde het dan dat de eerste website die gebruik maakt van HTML hypertekst online kwam.
Volgens de narrator Aleks Krotoski in de uitzending beweert was het web een technologische oplossing ontworpen door CERN die harmonieerde met een hippiedroom. Geen wonder dat het web in botsing kwam met de conventionele ideeën over de sociale orde en hierarchie.
Dit wordt vervolgens treffend geillustreerd aan de hand van de manier waarop in 1980 reeds de hobbyisten van de Home Brew Computer Club in aanvaring kwamen met Bill Gates in verband met de vrije verspreiding van de zgn. BASIC code. Dit spanningsveld tussen het vrij delen van informatie en de de traditionele handelsopvattingen rond auteursrechterlijk beschermde werken wordt dan verder uit de doeken gedaan met behulp van de volgende zegspersonen:
 • Shawn Fanning, Napster
 • Chad Hurley, Youtube
 • Arianna Hufflington, Hufflington Post
 • Jimmy Wales, Wikipedia
Doorheen de uitzending zien we ook enkele voorbeelden van particulieren en hun kleinere initiatieven op het internet; het betreft o.a. Einar Kvoran uit Dixo, New Mexico, die een productief medewerker is aan de wikipedia encyclopedie, Ory Okolloh, een burgeractiviste uit Kenya die een blog gebruikt om geweldsincidenten publiek te melden of Kudjo Agbevi, een landbouwer in Ghana die het internet gebruikt om op de hoogte te blijven van de evolutie van de grondstofprijzen op de internationale markt en zich daaraan aan te passen.

Kritische Bemerkingen:
Deze aflevering licht de toestand natuurlijk toe vanuit een angelsaksisch standpunt. Zo is er voor de beginjaren van het particulier gebruik voor onze gewesten een verhaal te vertellen dat gelijklopend is aan dat van de zgn. Home Brew Computer en The Well. In de lage landen werd het zelf assembleren van de eigen computer zo ondersteund door het maandblad HCC en zijn werking, alsook door het echoën en uitwisselen van conferentieberichten via het Fidonet. Het WWW en HTML als uitvinding is geen exclusiviteit van Sir Tim Berners-Lee maar was het resultaat van teamwork aan het CERN, waaraan bvb. ook Robert Cailliau, afkomstig uit het Belgische Tongeren, zijn bijdrage geleverd had. Aflevering 3: The Cost of Free
Deze aflevering behandelt het thema over hoe de handel het web koloniseert.

zie ook de officiële website:
The Virtual Revolution BBC

Geen opmerkingen:

Een reactie posten