Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

woensdag 9 juni 2010

Pedagogiek


PERQUIN, Nic Prof. Dr.
Pedagogiek
bezinning op het opvoedingsverschijnsel
J. J. Romen & zonen, Roermond/Maaseik, 1964
Zevende geheel herziene druk

Deze leer over de opvoedkunde verscheen bij een uitgever van theologische werken en handelt over die opvoedkunde die zich de overdracht van christelijke waarden ten doel stelt;

In christelijke kringen was het een uitgemaakte zaak, dat de beslissende, rechtstreeks normerende stem inzake de principen van de opvoeding toegekend moest worden aan de christelijke wijsbegeerte en aan de theologie, daar deze - volgens christelijke opvatting - normatief zijn voor het totale levensdoel van de mens.

Inhoud
 1. Het opvoedingsverschijnsel
 2. Het doel der opvoeding
 3. De opvoeding tot lichamelijke volwassenheid
 4. De opvoeding tot geestelijke volwassenheid
 5. De opvoedeling
 6. De opvoeders
 7. Het opvoedingsmilieu
 8. De hulp bij de spontane activiteit
 9. De middelen der intentionele activiteit
 10. De opvoedingsfactoren
 11. Opvoeding en godsdienst
 12. Opvoeding en zedelijkheid
 13. Opvoeding en gemeenschap
 14. Opvoeding en sexualiteit
 15. Opvoeding en het esthetische
 16. Pedagogiek als wetenschap

Geen opmerkingen:

Een reactie posten