Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

maandag 21 juni 2010

Lord of the Flies


GOLDING, William
Lord of the Flies
Faber and Faber Ltd., London, 1954
Vierentwintigste druk, 1977
[ISBN 0571084834 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]

Lord of the Flies (1954) is de eerste roman van de Britse schrijver William GOLDING, die in 1983 de nobelprijs voor literatuur ontving. De auteur betoogt daarin dat de beschaving slechts een dun laagje fineer is dat het wilde instinct van de mensheid bedekt.

Een groep Britse schooljongens strandt op een onbewoond eiland. In het begin spannen zij zich in om de Britse samenleving te weerspiegelen teneinde te kunnen overleven. Maar al spoedig vervallen zij tot een barbarisme dat overladen is van bloedige rituelen en taboes.

Volgens sommige literaire critici onthult Golding in dit werk de mechanismes van het machtstreven die eruit bestaan dat men een uitwendige en inwendige vijand (=het Beest) van de groep verzint waar men vervolgens angst en haat voor inboezemt. Het aldus geformuleerde schema kan worden gebruikt voor politieke analyse.

Deze roman wordt gezien als een invloedrijk werk, hoewel andere literaire critici de erin neergelegde veronderstellingen weer in twijfel trekken.
Dit boek werd ook verfilmd in 1963 en 1990.

Bronnen:
Charlotte D. Solomon, Lord of the Flies, The Academic American Encyclopedia, (c) 1996 Grolier, Inc
Bibliography: Baker, James R., ed., Critical Essays on William Golding (1988); Dickson, L.L., The Modern Allegories of William Golding (1990); Whitely, J. S., Golding: Lord of the Flies (1970).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten