Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

donderdag 24 juni 2010

Isis Ontsluierd


BLAVATSKY, Helena Petrovna
Isis Ontsluierd
J. Couvreur, Den Haag, 1968

Werk in drie volumes dat bestaat uit twee delen en een index.
Deel I: Wetenschap
Deel II: Godsgeleerdheid
De schrijfster draagt deze delen op aan de theosofische vereniging die gesticht werd te New York in 1875 ter bestudering van de onderwerpen waarover zij handelen.

"Cecy est un livre de bonne Foy" - Montaigne

Dit werk is het verslag van een eerlijk en objectief gevoerd onderzoek en bevat een viertal krachtlijnen; de polemiek met de eigentijdse wetenschap over spiritistische fenomenen, citeringen uit eigentijdse werken en een uitvoerige bloemlezing uit de historische theosofie zoals belichaamd in het neoplatonisme, de zgn. Christelijke theosofie en het brahmanisme om te komen tot de conclusie van een universele kabbala die aan de verschillende godsdiensten gemeenschappelijk is en zijn oorsprong vindt in India.

Websites:

zie ook:
De Oceaan van Theosofie

Blavatsky, Helena Petrovna (Jekaterinoslav 12 aug. 1831 - Londen 8 mei 1891), Russisch theosofe van gedeeltelijk Mecklenburgse afstamming, was korte tijd gehuwd (1848) met generaal N. Blavatsky van wie zij de naam behield. Op haar vele reizen bezocht zij o.a. Egypte en Tibet. Te New York stichtte zij met H.S. Olcott, W.Q. Judge e.a. op 17 nov. 1875 de Theosophical Society (Theosofische Vereniging), waarvan zij de geestelijk leidster werd. Zij was een markante persoonlijkheid en occult zeer begaafd. In 1882 verlegden Olcott en zij het hoofdkwartier van de Vereniging naar Adyar bij Madras.
WERK: Isis unveiled (1877; Ned. vert.: Isis ontsluierd, 1911, fotomech. herdr. 1968);
Encarta(R) 99 Encyclopedie Winkler Prins Editie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten