Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

zondag 23 mei 2010

Tweetalige Wetboeken Story Scientia


Set Wetboeken uit de zgn. TWS-reeks, hier afgebeeld met jaargangen Tijdschrift voor Privaatrecht uitgegeven bij dezelfde uitgever.

Tweetalige Wetboeken Story Scientia (TWS-Reeks)
Wetenschappelijke Uitgeverij E. Story-Scientia te Gent

Reeks losbladige wetboeken waarin u per artikel, behalve de eigenlijke wetteksten, een samenvatting vindt van de belangrijkste rechtspraak en kruisverwijzingen naar andere wetteksten en uitvoeringsbesluiten. Het uitvoerig chronologisch register en het gedetailleerde zaakregister aan het eind van ieder wetboek zorgen voor een probleemloze raadpleging. De weergave van de wetteksten in zowel het Nederlands als het Frans maakt onderling vergelijken mogelijk en bespaart u tijd bij het opstellen van een tekst in de andere landstaal.

De in de catalogus opgenomen set wetboeken uit deze reeks werd ook uitgebracht op CD-ROM. Van de meer dan 1.200 wetgevende akten ( federale en regionale Belgische wetgeving ) zijn de volledige tekst inclusief de annotaties (wetshistoriek, samenvattingen van rechtspraak, verwijzingen, enz. ) opgenomen. Behalve de teksten van het wetboek zelf bevat deze collectie dus ook veel bijzondere wetgeving.

DELVA, Willy; BAETEMAN, Gustaaf (1969), Burgerlijk Wetboek met bijzondere wetten en besluiten, 4 Vols.
[ISBN 9064392692 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]
Tweetalige teksten met verwijzingen en met commentaar geput uit de belangrijkste arresten van het Hof van Cassatie, de Raad van State, de Hoven van Beroep en andere rechtsinstanties, waaronder de hoogste rechtsinstanties in het buitenland.

STORME, Marcel (1973), Gerechtelijk Wetboek met bijzondere wetten en besluiten, 3 Vols.
Tweetalige teksten met commentaar geput uit de belangrijkste arresten van het Hof van Cassatie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

RONSE, Jan (1965), Wetboek van Koophandel met bijzondere wetten en besluiten, 4 Vols.
Tweetalige teksten met commentaar geput uit de belangrijkste arresten van het Hof van Cassatie.

MATTHIJS, Jacques (1976), Strafwetboek en Wetboek van Strafvordering met bijzondere wetten en besluiten, 5 Vols.
Tweetalige teksten met commentaar geput uit de belangrijkste arresten van het Hof van Cassatie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten