Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

maandag 24 mei 2010

Rijksarchief Belgie


Het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Proviciën, kortweg het Rijksarchief genoemd, is een wetenschappelijke instelling van de Belgische Federale Overheid, die deel uitmaakt van de dienst (POD) Wetenschapsbeleid. De instelling bestaat uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel en uit de 17 Rijksarchieven verspreid over het gehele land. Conform de Archiefwet van 1955 verwerft en bewaart het Rijksarchief (na selectie) archieven van minstens 30 jaar oud van hoven en rechtbanken, openbare besturen en notarissen, alsook van de private sector en particulieren (bedrijven, politici, verenigingen en genootschappen, notarissen, grote families, enz. die een belangrijke rol hebben gespeeld in het maatschappelijk leven). Eén van de hoofdtaken van het wetenschappelijk personeel van het rijksarchief bestaat in het toegankelijk maken van de immense hoeveelheid nauwelijks ontsloten archief die zich in de rijksarchieven bevindt. Dat gebeurt via de realisatie van een wetenschappelijk instrumentarium zoals weg- en zoekwijzers, archievenoverzichten en gidsen, inventarissen, institutionele studies edm.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten