Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

dinsdag 18 mei 2010

Geschiedenis van de Filosofie


STÖRIG, Hans Joachim
Geschiedenis van de Filosofie
Het bekendste en meest gelezen overzicht van de geschiedenis van de filosofie en van leven en werken van de grootste denkers aller tijden. Deze uitvoerige maar heldere uiteenzetting is bedoeld voor een brede kring in filosofie geïnteresseerden. In twee delen.
Oorspronkelijke titel: Kleine Weltgeschichte der Philosophie, W. Kohlhammer Verlag, Stutgart, 1959


Geschiedenis van de Filosofie I

STÖRIG, Hans Joachim
Vertaling: dr. P. Brommer en J.K. van den Brink
Reeks: Prisma Pocket 409
Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht, 1982
zeventiende druk, 380 blz., gebaseerd op de twaalfde gewijzigde en bijgewerkte druk van 1972.
[ISBN 9027404798 (Worldcat, Wikipedia)]

Dit eerste deel bevat een diepgaande maar ook voor de niet-vakman begrijpeljke kennismaking met de grote denkers en denkrichtingen van het Oosten, de klassieke Oudheid, de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd tot en met de Verlichting (18e eeuw).
  • De Wijsheid van het Oosten
  • De Griekse Filosofie
  • De Filosofie van de Middeleeuwen
  • Renaissance, Barok en Verlichting


Geschiedenis van de Filosofie II

STÖRIG, Hans Joachim
Vertaling: dr. P. Brommer, J.K. van den Brink en Ilonka de Lange
Reeks: Prisma Pocket 410
Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht, 1982
zeventiende druk, 310 blz., gebaseerd op de twaalfde gewijzigde en bijgewerkte druk van 1972.
[ISBN 9027404798 (Worldcat, Wikipedia)]

Dit tweede deel bevat een diepgaande, maar begrijpelijke kennismaking met de grote denkers en denkrichtingen van de 19e en 20e eeuw. Bijgewerkt tot en met het kritisch rationalisme van Karl Popper e.a.
  • Immanuel Kant
  • De Filosofie in de 19e Eeuw
  • Hoofdrichtingen van de Wijsbegeerte van de twintigste eeuw
Websites:
zie ook: Geschiedenis der Westerse Filosofie en Klassieken van de Wetenschap

Geen opmerkingen:

Een reactie posten