Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

woensdag 19 mei 2010

Geloofsboek


De Bisschoppen van België
Geloofsboek
Lannoo, Tielt, 1987
[ISBN 9020913859 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]

Dit werkje werd uitgegeven in de nasleep van het bezoek van Johannes-Paulus II aan ons land in 1985 als antwoord op zijn appel tot nieuwe evangelisatie in onze gewesten. Het boek van 224 blz. omvat drie delen.
In Deel 1; Het Geloof Belijden wordt het Credo van Nicea geanalyseerd en uitvoerig toegelicht.
In Deel 2; Het Geloof Vieren wordt aandacht besteed aan het gebed en de misviering, de zeven sacramenten en het liturgische jaar.
Het derde deel tenslotte toont aan hoe het geloof beleefd dient te worden door navolging van de tien levensgeboden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten