Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

woensdag 19 mei 2010

Eeuwige Wijsheid


HUXLEY, Aldous
Eeuwige Wijsheid
Inleiding Simon Vinkenoog
Reeks "Klassieken van Wijsheid"
Servire, Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht, 2004
[ISBN 9021540673 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]

Originele titel:
The Perennial Philosophy, Harper, New York, 1944

De bekende Engelse schrijver Aldous Huxley (1894-1963) heeft in dit boek teksten bijeengebracht van uiteenlopende mystici en wijsgeren uit Oost en West en deze gegroepeerd rond thema's. Philosophia Perennis is een begrip dat door Leibniz werd geïntroduceerd en het betreft die metafysica die het bestaan erkent van een goddelijke Realiteit die wezenlijk is voor alle dingen, zowel als voor ons individuele leven en onze geestesgesteldheid, die psychologie die in de ziel iets aantreft dat gelijk is aan of zelfs identiek met de goddelijke realiteit en die ethiek die het hoogste doel van de mens legt in de kennis van de immanente en transcendente Grondslag van het hele bestaan. Dat alles is universeel en zo oud als de mensheid. We vinden fragmenten van deze eeuwige filosofie terug in de traditionele overlevering van alle primitieve volken en in haar volledig uitgewerkte vorm heeft ze een plaats gekregen in alle hogere religies en is dan ook te beschouwen als de gemeenschappelijke noemer van alle voorbije en nog te komen religies.

Websites:

Inhoudsopgave

01. Dat zijt gij
02. Het wezen van de Grondslag
03. Personaliteit, heiligheid en de menswording van het Goddelijke
04. God in de wereld
05. Liefde en caritas
06. Ascese, onthechtig en de juiste manier van leven
07. Waarheid
08. Religie en karakter
09. Zelfkennis
10. Genade en vrije wil
11. Goed en kwaad
12. Tijd en eeuwigheid
13. Verlossing, bevrijding en verlichting
14. Onsterfelijkheid en het leven na de dood
15. Stilte
16. Gebed
17. Lijden
18. Geloof
19. God laat niet met zich spotten
20. Tantum religio potuit suadere malorum
21. Afgoderij
22. Emotionaliteit
23. Het wonder
24. Rite, symbool en sacrament
25. Spirituele oefeningen
26. Regelmaat en volharding
27. Contemplatie, handelend optreden en maatschappelijk nut


Geen opmerkingen:

Een reactie posten