Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

donderdag 18 februari 2010

Het Taccle Handboek


HUGHES, Jenny, VERMEERSCH, Jens e.a.
TACCLE - Teacher's Aids on Creating Content for Learning Environments
Het E-learning handboek voor leerkrachten
GO! Onderwijs, Brussel, 2009
[ISBN 9078398078 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]

Website:
http://www.taccle.eu

Deze brochure van 132 blz. behandelt de mogelijke inzetbaarheid van de computer en het internet in de dagelijkse educatieve, didaktische en pedagogische klaspraktijk. De publicatie richt zich tot leraren met slechts een basiskennis van computervaardigheden en een beperkte toegang tot ICT-infrastructuur en heeft als doel leerkrachten op te leiden om e-learning lesmateriaal te ontwikkelen en hun bewustzijn inzake e-learning te verhogen. De aandacht wordt daarbij vooral gericht op de recente ontwikkelingen van het Web 2.0 met zijn explosie aan zgn. sociale netwerktoepassingen.

Deel 1 definieert wat verstaan wordt onder e-learning en geeft een overzicht van verschillende webapplicaties die daarvoor kunnen worden gebruikt zoals weblogs, wiki's, podacsts, youtube-filmpjes, gedeelde Presentaties, Social Bookmarking, RRS Feeds en gedeelde afbeeldingen.

Deel 2 behandelt het e-learning concept in een pedagogische context met een bespreking van de verschillende vormen die e-learning kan aannemen, de rol van de leerkracht daarin en de mogelijkheden inzake online evaluatie en begeleiding van groepsprocessen.

Deel 3 behandelt het opzetten van twee types leeromgevingen;
  • Learning Management Systems en Learning Content Management Systems
  • Personal Learning Environments
Deel 4 heeft een pragmatische aanpak en zet uiteen hoe digitale leerobjecten ontworpen en aangemaakt kunnen worden. De lezer krijgt een aantal practisch tips mee voor het werken met software zoals het digitaal bewerken van afbeeldingen en foto's of het creëren van cartoons en comics.
http://plasq.com/comiclife & http://www.voki.com

Boeiend is hier vooral de bespreking van de zgn. authoring software met vermelding van diverse commerciële en open source programma's waarvan de volgende interessant lijken:
Op het einde van dit deel gaat de aandacht naar een beknopt overzicht van de intellectuele eigendomsrechten en krijgen leerkrachten de goede raad mee om de afbeeldingen en illustraties, die zij in de te ontwerpen leerobjecten wensen op te nemen, te ontlenen aan een bron die onder het publieke domein valt of onder een zgn. Creative Commons licentie.

In deel 5 tenslotte behandelt deze brochure de mogelijkheden van de virtuele netwerkruimte om interactief samenwerkende leergemeenschappen te vormen die kennis en ervaring delen en uitwisselen. Als voorbeelden van deze werkvorm werden eerder in deze brochure genoemd voor het delen van:
Een verklarende woordenlijst met alfabetisch gerangschikte begrippen sluit deze brochure af.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten