Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

woensdag 27 januari 2010

Regelgeving inzake Uitvindingsoctrooien


FOD Economie,
Regelgeving inzake Uitvindingsoctrooien,
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Brussel, 2008

Niet-officiële consolidatie op 1 mei 2008
Brochure van 148 blz. van de Belgische Overheid dewelke volgende wetteksten bundelt:
Wet van 28 maart 1984 op de Uitvindingsoctrooien
Wet van 8 juli 1977 houdende goedkeuring van Internationale Akten
Wet van 21 april 2007 herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, Verdrag inzake het Europees Octrooi van 5 oktober 1973
Wet van 21 april 2007 houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake indiening van Europese octrooiaanvragen.
en uitvoeringsbesluiten.

ook te laden als e-book in pdf-formaat:
http://www.economie2.fgov.be/intellectual_property/patents/pdf/regulation_brevets_nl-fr.pdf

Geen opmerkingen:

Een reactie posten