Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

woensdag 27 januari 2010

Regelgeving inzake Auteursrechten en Naburige Rechten


FOD Economie,
Regelgeving inzake Auteursrechten en Naburige Rechten,
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Brussel, 2008

Niet-officiële consolidatie op 1 mei 2008
Brochure van 168 blz. van de Belgische Overheid dewelke volgende wetteksten bundelt:
Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Europese Richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's.
Europese Richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de Rechtsbescherming van Databanken
uitvoeringsbesluiten.

zie verder:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten