Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

Tijdschriften

 

TV Gidsen

De monopolistische positie van het besproken weekblad Humo en van TV-Express op de markt voor televisiebladen in Vlaanderen werd in drie achtereenvolgende fasen doorbroken.

Nederland kende een gans andere traditie met zijn omroepbladen die aan de leden en in de dagbladhandel werden verstrekt.

Vooreerst begonnen algemene weekbladen zoals Knack en Panorama (het latere P-Magazine; thans een maandblad) met het opnemen van een televisiebijlage in hun blad, dat eveneens een volledig overzicht aanbood van de programmatie der televisie-uitzendingen.

In een tweede fase kwamen allerhande televisiegidsen op de markt die een goedkoper alternatief boden zoals:
Tenslotte kwam er de mogelijkheid om via het internet de televisieprogrammatie op te vragen via websites zoals:
Volledigheidshalve merken we nog de huidige opkomst van digitale televisie op, die met een zgn. Electronische Programmagids (EPG) de gebruiker toelaat het komende programmaoverzicht direct op zijn televisie op te roepen, meestal in de vorm van een tijdbalk.
zie verder: Wikipedia:Televisiegids

Tijdschriften

Het is niet de bedoeling hier een overzicht uit te bouwen van publieksbladen. Geïnteresseerden in deze materie kunnen verder grasduinen in de Canon van de Tijdschriften, een recente uitgave, die een goed historisch overzicht in vijftig vensters bood van de situatie in Nederland.

Een overzicht van de publieksbladen die in de handel zijn in België kan je aantreffen in de lijst van de verkochte tijdschriften van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM).

Op Wikipedia tref je eveneens twee lijsten aan met de bespreking van titels van tijdschriften in Nederland en België.
In de Belezen Kater behandel ik niet enkel de in de handel verkrijgbare publieksbladen, maar tijdschriften in de ruimere zin van het woord.

Voor een algemeen overzicht is het lemma tijdschrift in wikipedia een goed begin en waarvan ik de indeling hieronder overneem en uitbreid.

Historici en documentalisten kunnen voordeel hebben wanneer zij een copie van het boek: Bronnen voor de Studie van het hedendaagse België. - 19de en 20ste eeuw bij de hand hebben.
Dit boek biedt een overzicht van de verscheidenheid aan tijdschriften, periodieken en publicaties die door Belgische openbare en private instellingen werden geproduceerd.
Van den Eeckhout, Patricia, Van Themsche, Guy, Bronnen voor de Studie van het hedendaagse België, VUBPress, Brussel, 2005.

Naast de publieksbladen die in de dagblad- en tijdschriftenhandel aan het ruime publiek aangeboden worden, bestaat er nog een verscheidenheid aan tijdschriften die uitgegeven worden door de overheid of door particuliere organisaties. Denk bvb. aan de ledenbladen van de syndicaten of mutualiteiten of zelfs van lokale vrijetijdsverenigingen zoals heemkundige kringen of postzegelclubs.

Volgens de indeling van Wikipedia kunnen we een viertal grote categorieën onderscheiden waarin we tijdschriften kunnen onderbrengen, nl. publieksbladen, bedrijfsbladen, vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften. Zelf kom ik tot een zevental grote categorieën.

Publieksbladen; hierin kan nog een onderscheid gemaakt worden tussen

Algemene Publieksbladen:
- Nieuwsmagazines en opiniebladen: Bvb. Knack, Humo, Elsevier, P-magazine
- Damesbladen: Bvb. Flair, Libelle, Margriet
- Televiegidsen: Bvb. Humo, Tévé Blad, Primo
- Roddelbladen: Als grondlegger van het genre in de lage landen wordt Henk Van der Meijden genoemd die dit soort van berichtgeving lanceerde in een rubriek in het dagblad De Telegraaf.
Bvb. Privé, Story, Dag Allemaal

Specifieke Publieksbladen:
Deze richten zich tot een specifieke doelgroep of interessegebied
Bvb. Donald Duck, Autowereld, Kijk

Vakbladen
Deze richten zich tot de beoefenaars van een specifiek beroep en gaan doorgaans uit van hun vakorganisaties.
Bvb. Klasse voor Leraren, SABAM Magazine, Tijdschrift voor Aannemingsrecht

Bedrijfsbladen
Deze worden uitgegeven door een bedrijf en ter beschikking gesteld aan het personeel en/of clienteel. Bvb. Energiek, Contact, De Leeuw
Ledenbladen
Deze worden verzonden aan leden of donateurs van een organisatie.
Bvb. Kontakt, OKV, ZO

Wetenschappelijke en Academische Tijdschriften
Dit zijn tijdschriften waarin wetenschappelijke bevindingen worden gepubliceerd door wetenschappers en onderzoekers in verschillende disciplines en die vaak verbonden zijn aan universiteiten en instituten.
Ook hier kan een onderscheid gemaakt worden tussen Algemene en Specifieke Tijdschriften.
Voorbeelden van titels die ruimer verspreid zijn en ook bij het grotere publiek bekend zijn, zijn bvb. Scientific American, National Geographic, Nature, Science en The Lancet. In het nederlands taalgebied mogen de gevolgde jaargangen van Natuur en Techniek en EOS Magazine als dusdanig worden aangemerkt.
Voor wat de specifieke tijdschriften betreft en vanuit mijn eigen achtergronden dien ik dan natuurlijk te spreken over de juridische tijdschriften die als invalshoek de rechtswetenschappen hebben. zie hieromtrent; Afkortingenlijst Juridische Tijdschriften

Politieke Tijdschriften
Dit zijn ledenbladen van partijen, politieke bewegingen, drukkingsgroepen edm. alsook periodieken van de daaraan verbonden studiediensten.
Bvb. Crisp, Cepess, Ampersand, De Nieuwe Maand, Vlaanderen Morgen, Secessie, De Nar, AhA!

Literaire Tijdschriften
Deze kunnen zowel kleinschalig lokaal, als landelijk worden uitgegeven.
zie: Website CeLT

Tot slot merken we op dat ook overheidsorganen uitgevers kunnen zijn van periodieken. In dit geval is er geen sprake van een vrije en ongebonden pers, maar maakt de uitgave deel uit van de publieke opdracht van de dienst.
---------------------------------
Memo: Tijdschriften,

Het Rijk der Vrouw


Het Rijk der Vrouw
Het franstalige origineel Femmes d'Aujourd'hui bestaat sinds 1933. De Vlaamse tegenhanger werd uitgegeven sinds 1934, maar bestaat niet langer, vermits dit marktaandeel volkomen werd opgeslorpt door Libelle. Andere bronnen geven 1924 aan als jaar van oorspronkelijke uitgave.
In de zeventiger jaren waren "Het Rijk der Vrouw" tesamen met de krant "Het Laatste Nieuws" de belangrijkste activiteiten die de peilers uitmaakten van wat thans De Persgroep genoemd wordt. (zie Wikipedia: Magnet Magazines) De markt voor vrouwenbladen in de lage landen is thans volkomen in handen van Sanoma Magazines.

Dit blad droeg als ondertitel: "Mode en Dameshandwerken" en had regelmatig een patroon voor zelfmaakmode als gratis bijlage. Daarnaast verschenen er ook artikelen in over creatieve bezigheden voor vrouwen zoals breien, haken, borduren edm. Bovendien werd veel aandacht besteed aan kookkunst, woninginrichting en tuinieren. Dit maakt dat dit blad in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw als al te rollenpatroon bevestigend werd beschouwd en voorbij ging aan de nieuwe trends zoals confectiekleding, modegadgets en psychologie in relaties en opvoeding.

Het blad bij uitstek voor zelfmaakmode was de duitse Burda Moden.Cathérine Moerkerke
, het nieuwsanker in de Nina-jurk naar een ontwerp van Olivier Strelli; Sergio Herman, Lekkere Kok. Covers genomen van Nina Jaargang 4 nr. 137 van 31 oktober 2009 en Nina Jaargang 4 nr. 136 van 24 oktober 2009


Het [life-stylemagazine Nina], dat als extra bijlage bij de weekend-editie van het Laatste Nieuws wordt aangeboden, pikte recent in op deze traditie. Met een afhaalbon uit het magazine kon een gratis patroon om zelf te naaien worden afgehaald bij de [modeketen Veritas] voor naaibenodigdheden, desgevallend met de te verwerken materialen zoals stof, ripslint, garen, driegdraad en -naald en alles om zelf verder te [naaien] aan te kopen naar keuze.

Het Rijk der Vrouw wordt hier specifiek vermeld omdat dit damesblad begin jaren zeventig ook een maandelijkse reeks Kookkunst van A tot Z uitgaf die zich nog in de collectie bevindt.

Andere gekende damesbladen;
Weekbladen
Flair - Wikipedia:Flair
Libelle

Nederland:
Viva - Wikipedia:Viva
Libelle - Wikipedia:Libelle
Margriet - Wikipedia:Margriet


Maandelijks
Marie Claire - Wikipedia:Marie Claire
Website: http://www.marieclaire.com

Cosmopolitan - Wikipedia:Cosmopolitan
Website: http://www.cosmopolitan.com

Elle België

Vrouwentijdschriften


De rijke geschiedenis, het heden en de toekomst van het Nederlandse geïllustreerde vrouwentijdschrift staan op deze website van het Persmuseum centraal. De expositie 'Van Zeep tot Soap' biedt een oogprikkelende kennismaking met het fenomeen vrouwentijdschriften. De collectie online biedt een catalogus met een overzicht van de Nederlandse vrouwentijdschriften in de collecties van het Persmuseum, Aletta, IISG, en NEHA.

Humo
Humo
Onafhankelijk Weekblad voor Radio en Televisie
verschijnt wekelijks sinds 1936
Tijdschriftenhandel of betalend abonnement
Uitgever: Oorspronkelijk uitgegeven door de uitgeverij Dupuis te Charleroi maakt deze titel thans sedert enige jaren deel uit van het fonds van de Finse uitgeversgroep Sanoma. Wikipedia:Sanoma.

Begin 2010 werd aangekondigd dat de leiding van het blad wordt overgenomen door de televisieproducent Woestijnvis; een productiehuis dat vooral programma's aanlevert voor de VRT.
Website: http://www.humo.be
Wikipedia: Humo

Waalse tegenhanger:
Télé Moustique

Dit weekblad richtte zich bij zijn oprichting tot de radioluisteraars en bood hen een wekelijks programma-overzicht van de radio-uitzendingen aan. De oorspronkelijke titel luidde Humoradio wat een samentrekking was van humor en radio. Het redactioneel aanbod liep gelijk met dat van de radioprogrammatie en omvatte nieuws en actualiteit, specifieke literaire expressies zoals cursiefjes en hoorspelen en natuurlijk muziek. Ter illustratie van deze beginjaren kan je verwijzen naar de ophefmakende uitzending in de Verenigde Staten van het radiohoorspel "War of the Worlds" door Orson Welles eind oktober 1938.

De uitgeversfamilie Dupuis uit Charleroi gaf naast het duo Humo - Télé Moustique ook een wekelijks stripblad uit dat in beide landstalen verscheen als respectievelijk Robbedoes en Spirou. Daarnaast werden ook de in deze stripbladen verschenen verhalen als albums uitgegeven.

Bij de opkomst van de televisie in 1958 (het expo-jaar) werd het blad omgedoopt tot Humo en bood naast de radio-programmatie ook het wekelijks televisie-aanbod aan. In tegenstelling tot de situatie in Nederland met zijn verzuild omroepslandschap, waarbij iedere omroep een televisieblad uitgaf ten behoeve van zijn leden was Humo lange tijd alleenheerser als aanbieder van een televisieblad in Vlaanderen, markt die ze enkel moest delen met TV Express. Overigens zorgde deze situatie er ook voor dat de redactie van Humo moest aanleunen bij de Belgische overheidsinstelling die belast was het verzorgen van de radio- en televisie-uitzendingen. (Het NIR en de BRT)

In de de jaren zestig werd Guy Mortier de hoofdredacteur van het weekblad Humo, tot hij in 2003 met pensioen ging. Mortier zorgde voor een eigentijdse redactionele aanpak met een satirische schrijfstijl en libertijnse commentaren. Tevens door de aandacht die het weekblad gaf aan de opkomende rockcultuur en de door deze uitgedragen normen en waarden werd Humo de spreekbuis van de links progressieve intellectuelen op politiek en cultureel gebied in Vlaanderen.

De inhoud van het blad valt uiteen in drie grote delen:
Het eerste deel omvat de actualiteit op journalistiek, politiek en televisioneel gebied. In het middendeel tref je de eigenlijke programmatie aan van de televisiezenders die in Vlaanderen te ontvangen zijn, terwijl achteraan in het blad de aandacht vooral uitgaat naar rock- en popmuziek maar ook naar andere culturele uitingen zoals literatuur.

Vooraan in het blad tref je zo een interview aan onder de rubriek "Humo sprak met". Dit betreft meestal een persoon uit de actualiteit zoals een politicus, een sportvedette of een figuur uit de media- en amusementswereld. Tevens treffen we hier een artikel aan uit de lopende reportagereeks onder de rubriek Humo-dossier. Deze dossiers omvatten onderzoeksjournalistiek naar actuele maatschappelijke fenomenen zoals moord, rijkdom, drugs, sex, gevangenissen, fraude en corruptie in diverse milieus en dergelijke meer. Hier is ook wekelijks een rubriek "Open Venster" met een ruim aanbod aan lezersbrieven die reflecteren op eerder verschenen interviews en artikelen.

In het midden tref je het uitgebreid radio- en televisieprogrammaoverzicht aan dat vergezeld gaat met rubrieken als "Dwarskijker", dat kritische recensies geeft van voorbije uitzendingen, dagelijkse televisiekijktips en een filmrubriek met de bespreking van het recentste aanbod aan speelfilmen in de bioskopen.

Achteraan het blad tref je dan een uitgebreide muziekrubriek aan onder de noemer TTT-bladzijden die zich richten tot de actieve beoefenaar en de passieve luisteraar van pop- en rockmuziek. Zo vind je er een hitparade en de songtekst van een actuele hit, maar ook zoekertjes van bands die nog een muzikant missen. In deze rubriek treffen we ook vaak een interview aan dat werd overgenomen uit het internationaal gerenommeerde Rolling Stone of de Nederlandse muziekkrant Oor.

Tot slot is het weekblad Humo ook nog bekend voor een aantal grote jaarlijkse en twee jaarlijkse evenementen zoals de talentenjachten Rock Rally en Comedy Cup, de Pop Poll uitreiking en de prijsuitreikingen van de Prijs van de Kijker en de Ha! van Humo.

Knack


Knack
Wekelijkse Actualiteitenmagazine
(bevat naast Knack thans ook Weekend als lifestyle-magazine en Focus als televisiegids)
Verschijnt sinds 1971
Tijdschriftenhandel of betalend abonnement
Uitgever: Roularta Media

Website: http://www.knack.be/
Wikipedia: Knack

Vergelijkbare Weekbladen:
Waalse tegenhanger: Le Vif/L'express

Internationale Voorbeelden:
Time Magazine
Newsweek
Der Spiegel
Elsevier Magazine

Deze magazines zijn overwegend rechts-geörienteerd, richten zich tot hoger opgeleide lezers en de nadruk ligt op politieke, economische en maatschappelijke berichtgeving.
Roularta is tevens uitgever van het financieel-economisch weekblad Trends, waarvan eveneens een waalse tegenhanger bestaat onder de titel Tendaces.
De redactie brengt ook regelmatig bijzondere nummers uit. Zo was er de jaarlijkse Foto Knack met een overzicht van het nieuws over één jaar, gebracht aan de hand van gecommentarieerde foto's. Verder herinner ik me nog een Millenium-editie en een bijzondere editie naar aanleiding van het overlijden van paus Johannes-Paulus II. Sinds 2009 loopt er nieuwe reeks speciale uitgaven onder de titel Knack Extra. Voordien liep er een reeks Knack Historia.


Time, dat als opinieblad verschijnt sedert 1923, heeft als voorbeeld gediend voor alle in dit artikel genoemde tijdschriften. Het hieronder genoemde geïllustreerde nieuwsmagazine Life, dat bestaat sinds 1883, werd in 1936 overgenomen door Time Inc. In 1961 ontstond Time Life als een afdeling van Time Inc. die als doel had de uitgave te verzorgen van boekenreeksen. Hiervan verschenen ook nederlandse vertalingen, waarvoor in de lage landen via postorder kon worden ingeschreven. In 1990 fusioneerde Time Inc. met Warner Communications Inc. tot de Time Warner Global Media Group. (zie ook Wikipedia: TimeWarner)

Le Patriote Illustré


Le Patriote Illustré
Verscheen wekelijks van 1885 tot december 1975
Verscheen niet tijdens de wereldoorlogen

Websites:
Google: Le Patriote Illustré
ABBL1940 - Het Belgische leger in Mei 1940

Vergelijkbare Weekbladen:
Le Soir Illustré (thans: Le Soir Magazine),

Paris-Match, Wikipedia: Paris-Match
Uitgever: Hachette - Wikipedia:Hachette
zie ook: Hachette Nederland

In het engelse taalgebied: Life magazine
LIFE -Your World in Pictures
Life Foto-archief
Wikipedia: Life


Gevolgd: Jaargang 1901

De gebonden jaargang 1901 van het in Brussel uitgegeven weekblad "Le Patriote Illustré", uitgevoerd in zwart/wit druk op twee kwaliteiten tijdschriftpapier met talrijke paginagrote afbeeldingen. De extra zomer- en kerst-editie, die zijn meegebonden, bevatten een omslag in kleurendruk in art-deco jugendstil motief.

Le Patriote Illustré was een geïllustreerd weekblad dat uitgegeven werd sinds 1885 door de krant Le Patriote, die in 1884 opgericht was door de gebroeders Jourdain. Uit deze krant ontstond na de eerste wereldoorlog het huidige "La Libre Belgique".
Le Patriote Illustré kan dienen als voorbeeld van de geïllustreerde tijdschriften die in de tweede helft van de 19° eeuw hun opmars konden maken dankzij de opkomst van de Rotatie Drukpers en de illustratietechnieken van de lithografie en de fotogravure.
Le Patriote Illustré richtte zich als gezinsblad tot een ruimer en volks publiek en bracht naast de berichtgeving over de belangrijkste lopende actualiteit ook uiteenlopende thema's als een feuilleton of roman in afleveringen, technische en wetenschappelijke bijzonderheden, de opvoeding van de vrouw in cultuur en kunst.

Belangrijke internationale gebeurtenissen in 1901
Het overlijden van koningin Victoria, haar begrafenis en opvolging door Edward VII, de Boerenoorlog in Transvaal, Zuid-Afrika (Botha, Krüger, de Wet), geallieerde bezetting na de Bokseropstand in China, omwentelingen in Rusland, de reïnstallering van Mac Kinley als President van de Verenigde Staten, moordaanslag op William McKinley en opvolging door Theodore Roosevelt, de beurskrach te New York tgv spoorwegspeculatie, de Amerikaanse miljardairs Carnegie, Rockefeller en Pierpont-Morgan, het circus van Barnum, de kolonisatie van Oklahoma (VS), de Armeense volkenmoord, de autokoers Parijs-Berlijn, stakingen en socialisme, de eerste uitreiking van de Nobelprijzen.Het Overlijden van Z.K.H. de Koningin van Engeland, Keizerin van India op 22 januari 1901Vergelijkende kaarten van de Britse imperiale bezittingen bij het aantreden van Koningin Victoria in 1837 en bij haar overlijden in 1901. Merk op dat de Transvaalse Republiek, noch Oranje Vrijstaat zijn ingekleurd op de laatste kaart omdat deze aanhechtingen nog niet zeker zijn


De Betoging van studenten in Sint Petersburg, voor de kathedraal van Kazan, op 17 maart 1901


Het bezoek van de koning der Belgen aan M. Waldeck-RousseauDe eerste nacht van de kolonne
Aankomst van een migrantenfamilie in Oklahoma in de Verenigde StatenKeizerlijk Interieur;
De Russische Tsaar Nicolaas II en zijn familie

Gift van mevrouw Marie-Claire Van Renterghem - Brussel

Vlaamse Filmpjes

Vlaamse Filmpjes
Uitgeverij Averbode
Dit tijdschrift, dat oorspronkelijk werd verspreid als weekblad sinds 1930, is een van de educatieve uitgaven van de Goede Pers van de abdij te Averbode. Het kent een ruime verspreiding in Vlaanderen omdat het, naast de andere educatieve tijdschriften als Zonneland, Zonnekind en Zonnestraal van dezelfde uitgever, wordt verdeeld in de basisscholen van het katholieke onderwijsnet. Iedere uitgave van de Vlaamse Filmpjes bevat een kort verhaal van 32 blz. Vermits deze in de eerste plaats bedoeld zijn voor de leesbevordering in de derde graad van het basisonderwijs zijn deze verhalen gesteld in een vlot leesbare stijl. Daarbij zijn verschillende genres aanwezig in deze collectie jeugdliteratuur, gaande van detectives en historische verhalen over griezelverhalen en exotische avonturen. Zelf bewaar ik in een kartonnen schoenendoos, die even breed is als de boekjes hoog zijn en dus enigszins passend kan worden genoemd, een honderdtal Vlaamse Filmpjes. Daarbij genieten twee deelcollecties mijn bijzondere voorkeur. Het betreft de neo-gothische griezelverhalen van de hand van John Flanders of in die stijl aan de ene kant, en de politieverhalen rond commissaris Witdoeck, alias de Buldog, bijeengeschreven door Jos Verhoogen aan de andere kant.

Vlaamse Filmpjes - John Flanders

nr. 808 John Flanders - Vakantie in Amerika (vertaling: Carl Ley)
nr. 1000 Speciaal John Flanders nummer - De Straat der Zeven Duivels
nr. 1064 John Flanders - De gevangenen van Morstanhill
nr. 1101 John Flanders - De melaatse abt van Sint-Albanus
nr. 1111 John Flanders - In de greep van de misdaad
nr. 1149 John Flanders - Het avontuur van Edward Larkins (verschenen: 18/07/1975)
nr. 1197 John Flanders - De verjaagde monniken (verschenen: 25/06/1976)
nr. 1203 John Flanders - De terugkeer van sir Lionel Brent
nr. 1206 John Flanders - De duivel van Hillston-Jail

nr. 1178 She Romarc - De gevangene van het House of Horror
nr. 1217 Roland Frank - De Black-Valley Abdij (verschenen: 26/11/1976)

Vlaamse Filmpjes - Jos Verhoogen

nr. 1028 Jos Verhoogen - De Buldog contra de Zwarte Kat
nr. 1042 Jos Verhoogen - De Buldog en de rode Papaver
nr. 1062 Jos Verhoogen - Het Mysterie van de Napolitaanse Ring
nr. 1089 Jos Verhoogen - De Wereld in Paniek
nr. 1093 Jos Verhoogen - De waanzinnige Wurger
nr. 1095 Jos Verhoogen - De Kinderrovers
nr. 1100 Jos Verhoogen - De Ster van Rahma
nr. 1102 Jos Verhoogen - De Buldog speelt grof Spel
nr. 1103 Jos Verhoogen - Het Mysterie van de witte Dood
nr. 1114 Jos Verhoogen - Vijf Miljoen spoorloos verdwenen
nr. 1124 Jos Verhoogen - Avontuur in Arabië (verschenen: 24/01/1975)
nr. 1142 Jos Verhoogen - De ontvoerde Makelaar
nr. 1145 Jos Verhoogen - Sabotage op Zee (verschenen: 20/06/1975)
nr. 1198 Jos Verhoogen - Vlucht 102 antwoordt niet meer (verschenen: 02/07/1976)

Verzamelde Opstellen


Tijdschrift van de Geschied- en Oudheidkundige Studiekring te Hasselt. Verscheen oorspronkelijk jaarlijks met voorintekening, nadien, midden jaren dertig, werd het een kwartaaltijdschrift. In 1941 verscheen een eenige aflevering. De studiekring en het tijdschrift werden altijd gepatroneerd vanuit het Rijksarchief te Hasselt en vele artikelen zijn geschreven door de opeenvolgende rijksarchivarissen te Hasselt; HANSAY A., LYNA J. en BUSSELS M. Een volledige collectie berust dan ook in het Rijksarchief te Hasselt. Ook in de collectie Limburgensia van de Provinciale Bibliotheek te Hasselt zijn deze tijdschriften te raadplegen. De hieronder genoemde afleveringen werden aangetroffen als uitgeversrestant van "De Limburgse Drukkerijen" in de kelders van het pand te Hasselt, Maastrichterstraat 15 (thans:19), midden jaren zestig van vorige eeuw. De eerste drie vermelde jaargangen werden gedrukt bij Drukk. Léon Crollen, Diesterschestraat 13 te Hasselt.

Buiten reeks:
zie verder:
Archiefdoos Limburgensia en Geschiedenis

UNESCO Courier

De Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; UNESCO) werd opgericht op 16 november 1945 met Parijs als haar hoofdzetel.

Deze organisatie heeft als doelstelling het aanmoedigen van internationale vrede en universeel respect voor de rechten van de mens door het bevorderen van samenwerking tussen naties op het vlak van onderwijs, wetenschap en cultuur. Haar missie is bij te dragen aan vredesopbouw, armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog.

De UNESCO Courier verschijnt voor het eerst in februari 1948 naast de UNESCO Monitor, waarin de officiele verdragsteksten en resoluties van de UNESCO worden gepubliceerd. De UNESCO Courier verscheen aanvankelijk maandelijks in een krantenlayout en berichtte over de projecten en acties die werden ondernomen in de nasleep van de tweede wereldoorlog en over de verschillende conferenties die werden georganiseerd.

Bij de uitwerking van het bij de aanvang van de UNESCO genomen initiatief van de redactie en publicatie van de geschiedenis van de mensheid History of Mankind ging het blad over in een magazine die in de artikels veel aandacht schonk aan geschiedenis en kunstgeschiedenis. Daarnaast ging veel ruimte naar de universele verspreiding van het idee van de rechten van de mens en maatschappelijke problemen als ongeletterdheid, drugsverslaving, gevangenissen, minderheden edm. Ook aan wetenschappers en wetenschappelijke ontdekkingen werd aandacht besteed, net als aan de recente uitvinding van de mensheid; de cinema als nieuwe vorm van kunstuiting.

De UNESCO Courier ontwikkelde zich tot het belangrijkste informatiekanaal dat door de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in steeds meer talen werd uitgegeven.

De gedrukte versie van de UNESCO Courier genoot de bewondering van zijn trouwe lezers gedurende tientallen jaren omwille van zijn hoge journalistieke standaarden en zijn ruimdenkende benadering van universele problemen als geletterdheid, mensenrechten, milieu, cultuur, wetenschap en kunst.

Van 1972 tot 1997 verscheen er een nederlandstalige editie van 'UNESCO Koerier', die werd uitgegeven door Keesing Print te Antwerpen onder redactie van Paul Morren. Deze magazine werd in middelbare scholen aangeboden aan de leerlingen ter ondersteuning van het onderwijs in de leervakken geschiedenis en maatschappelijke vorming.

De uitgever Keesing, die ook bekend is van [Keesings Historisch Archief], gaf reeds de didactische tijdschriften voor geschiedenisonderricht 'Blikopener' en 'Reflektor' uit, dewelke nadien zouden worden overgenomen in het fonds van [Altiora], de drukkerij van Averbode, die de uitgave sinds 2013 heeft stopgezet.

Andere voorbeelden van didactische tijdschriften voor geschiedenisonderricht waren zo Clio (Helios, Kapellen) en Historische Verhalen (De Sikkel, Antwerpen). Momenteel lijkt dit interessegebied te worden ingevuld door het commerciële magazine [Historia].

Sinds maart 2006 verschijnt UNESCO Courier online in een digitale versie in pdf-formaat. De UNESCO Courier bedient zo lezers verspreid over de hele wereld, want het pdf-bestand is beschikbaar in de zes officiele talen van de organisatie (Arabisch, Chinees, Engels, Frans, Russisch en Spaans). Er wordt ook nog een beperkte oplage van gedrukte nummers geproduceerd.

Enkele voorbeelden van het tijdschrift in pdf formaat uit het [UNESCO Archief]:
 • UNESCO Courier July 1957 - Brussels 1958 The Atomium
 • UNESCO Courier June 1963 - History of Mankind
 • UNESCO Courier, May 1964 - Galileo, a new Vision of the Universe
 • UNESCO Courrier Mai 1967 - Histoire de l'humanité
 • UNESCO Courier, July 1968 - Peaceful Uses of the Atom
 • UNESCO Courier, October 1969 - Gandhi, The Heritage of Non-Violence
 • UNESCO Courier, May 1979 - Einstein
 • UNESCO Courier, May 1982 - Darwin
 • UNESCO Courier February 1985 - The Memory of Mankind
 • UNESCO Courier January 1986 - Treasures of World Literature
 • UNESCO Courier, August 1990 - Art Nouveau
 • UNESCO Courier, April 2001, Stop the Art Thieves
 • UNESCO Courier, May 2008, Claude Levi-Strauss - The View from Afar
 • UNESCO Courier, October 2011 - Humanism A New Idea
ISSN 0041-5278
ISSN 1993-8616 
---EOF---

Geen opmerkingen:

Een reactie posten