Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

Over De Belezen Kater

De titel van deze blog 'De Belezen Kater' is meerduidig en de verschillende betekenissen die er aan gegeven kunnen worden maken het tot een briljant met verschillende facetten. Met onderhavige tekst wil ik de betekenissen en bedoelingen van deze titel nader aan het licht brengen ten behoeve van de toevallige voorbijganger.

Voor een bibliothecaris is een cat in de eerste plaats een catalogus van de collectie boeken in zijn bibliotheek. 'De Belezen Kater' slaat dan op de verworven belezenheid of eruditie van de houder van die bibliotheek.

Begeleidende teksten over bibliotheekbeheer voor particulieren kan u vinden op mijn blog;

De houder van deze bibliotheek werd academisch gevormd als jurist en de bibliotheek bevat leggers aan boeken en andere media die tot het curriculum van deze studie behoren zoals recht, economie, filosofie, religie, politiek, psychologie, criminologie en dergelijke meer.

Op latere leeftijd werd nog een vorming als leerkracht voltooid, waardoor disciplines als opvoedkunde en didaktiek aan bod kwamen, alsook een uitdieping van de leerplannen van het secundair onderwijs in de disciplines economie, aardrijkskunde en geschiedenis.

Tijdens de jeugd werd een humaniora doorlopen met een natuurwetenschappelijke strekking met leervakken zoals wiskunde, fysica, chemie en biologie. Uit die tijd dateert ook een passie voor de aardwetenschappen, die tot uitdrukking kwam in het verzamelen van gesteenten, mineralen en fossielen.

Meer gangbare vormen van vrijetijdsbesteding betreffen muziek, gastronomie, literatuur, film en fotografie.

Er werd aan gedacht om deze cumulatieve leeslijst van een man op middelbare leeftijd te laten doorgaan als diens curriculum vitae, maar 'De Belezen Kater' kan ook begrepen worden naar een engelse vertaling als 'The erudite hangover.

'De Belezen Kater' kan ook begrepen worden als 'de betoverde kater' die in fascinatie staat voor onderwerpen uit het westerse occulte paradigma en de oosterse esoterische leerstellingen zoals astrologie, tarot, runen, kabbala, wicca, kruidengeneeskunde, boeddhisme, yoga of I Tjing.

'De Belezen Kater' is een educatief en didaktisch project. Blogscripts werden reeds gebruikt door leerkrachten om hun studenten op te volgen tijdens hun stage. De student krijgt dan de opdracht mee dagelijks een verslag te posten van de gebeurtenissen op de stageplaats en kan zo door de leerkracht worden gemonitord.

De leerplannen van taalvakken voorzien dat leerlingen een literatuurlijst bijhouden van de opgelegde en vrijgekozen boeken die zij in het kader van hun leergang lezen. Ook bij algemeen vormende vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis of maatschappelijke vorming wordt het aanleggen van een knipsel- of documentatiemap over een vrij te kiezen maar passend onderwerp opgelegd. In dit project wordt het voorbeeld uitgewerkt van zo'n leeslijst of documentatiemap.
'De Belezen Kater' is een ICT-project. Lokaal draait er een webserver met het wikiscript Usemod onder Perl waarop de catalogus wordt uitgewerkt en die toelaat een aan de lage landen aangepast ISBN tracking device in te bouwen. De output van records aan berichten uit deze werkwijze wordt vervolgens handmatig opgeladen naar het online blogscript van blogger en zo gespiegeld en openbaar gemaakt. Bij de uitwerking van de records werd er aandacht aan besteed om deze te voorzien van passende webkoppelingen die verwijzen naar wikipedia-artikels of webpagina's die dezelfde inhoud reflecteren als het in die record aangehaalde en besproken werk. De linkcollectie die zo werd opgebouwd, tesamen met enkele uitgekozen gezaghebbende websites vormen de basis voor een ‘custom search engine’ die auteursrechtelijk werd beschermd onder de naam 'Cyber Search Realm'.


Tot slot is dit werk ook een memoriaal aan mijn overleden ouders die in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw een 'Boekhandel Artes’ openhielden in de binnenstad van Hasselt; de hoofdplaats van de Belgische provincie Limburg en mij zo op jonge leeftijd infecteerden met de bibliofilie of boekenliefde en met de drang de kunsten en wetenschappen te promoten als filantroop gebaar.


 'De Belezen Kater' is een cocon of tijdscapsule waarin een bescheiden bloemlezing wordt geboden van boeken uit de fondsen van representatieve uitgevers in de lage landen over een periode van vijftig jaar in een tijdsgewricht waarin de zgn. audio-visuele informatieoverdracht steeds meer aan terrein won.


http://debelezenkater.blogspot.be/2012/10/the-well-read-cat.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten