Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

Encyclopedie

Online Encyclopedieën

Vrij Toegankelijk
In het nederlands taalgebied is er enkel de [nederlandstalige versie van Wikipedia] vrij beschikbaar.
Daarnaast zijn er een aantal initiatieven vrij beschikbaar die encyclopedie-achtige informatie verschaffen zoals:
  In het engels is er een groter aanbod aan echte encyclopedieën die over het internet vrij raadpleegbaar zijn naast de:
  Een aantal online encyclopedieën zijn gebaseerd op de zesde editie van de [Columbia Encyclopedia] zoals:
  De toonaangevende elfde editie van de Encyclopedia Britannica uit 1911 is vrij te downloaden op:
  Andere engelstalige websites voor naslag en referentie zijn:
  De franstalige Larousse Encyclopédie met meer dan 200.000 artikelen, afbeeldingen, kaarten edm. is vrij raadpleegbaar op het internet op:
  Betalend Abonnenment
  Deze websites met zgn. Online Encyclopedieën zijn gebaseerd op de informatiebanken van traditionele uitgevers van encyclopedieën zoals:
  zie verder:
  [Wikipedia:List of Online Encyclopedias]

   

  Encyclopedie: Definitie en Overzicht

  Definitie en Overzicht

  zie: Wikipedia:Encyclopedie

  Het woord encyclopedie is afgeleid uit het Grieks; en=in + cyclo=kring + pedia=lering en betekent letterlijk "in de leerkring".
  De encyclopedie is een letterkundig, wetenschappelijk werk in één of meer volumes met artikelen die in alfabetische, soms ook systematische volgorde een volledig overzicht geven van alle takken van het menselijk weten en kunnen of van een begrensd onderdeel daarvan.
  De ordening in rubrieken berust op een wetenschapssystematiek die teruggaat op de Artes Liberales uit het hellenistisch opvoedkundig model en op de moderne systematiek der wetenschappen zoals die werd ontwikkeld door de filosoof sir Francis Bacon.
  In de academische wereld wordt het woord encyclopedie ook gebruikt voor het leervak dat een algemene inleiding tot de vakwetenschap inhoudt met een overzicht van de verschillende vakdisciplines en dat in de bachelor-opleiding wordt aangeboden.

  Synoniemen en verwante begrippen:
  Canon, Compendium, Corpus, Lexicon, Speculum, Summa

  Als historische voorbeelden kunnen worden genoemd;
  De moderne [encyclopédie] was een triomf van de rede op de onwetendheid die ten tijde van de Verlichting in Frankrijk onder redactie van [Diderot] en [d'Alembert] tot stand kwam en waaraan [Montesquieu], [Rousseau], [Voltaire], [Quesnay], [Turgot] en anderen hun bijdragen leverden.
  [The Encyclopedia of Diderot & d'Alembert] (1772)

  Beroemde moderne encyclopedieën zijn verder:

  Gedrukte Versies van Encyclopedieën

  In het nederlands taalgebied der lage landen zijn de laatst verschenen encyclopedieën de [Grote Nederlandse Larousse] (1972-1979), de [Grote Spectrum Encyclopedie] (1974-1980), de zevende editie van de [Grote Oosthoek Encyclopedie] (1976-1981) en de negende editie van de [Grote Winkler Prins Encyclopedie] (1990-1993)

  De Grote Nederlandse Larousse was een project van de heer Lou Nagels van uitgeverij Heideland-Orbis te Hasselt dat voordien reeds de prestigieuze reeksen "Pantheon der Nobelprijswinnaars Literatuur" en "Genie en Wereld" op stapel had gezet. Als extra bijlage bij deze encyclopedie verschenen vier zogenoemde sono-boeken voor de decennia der jaren 40, 50, 60 en 70. In deze encyclopedische banden waren vellen vinyl meegebonden waarop geluidsfragmenten stonden in grammofoonformaat. Deze konden met een meegeleverd apparaat worden beluisterd.

  De Grote Spectrum Encyclopedie was vernieuwend in zijn tijd doordat deze uitgave volledig was geïllustreerd in kleur, terwijl dergelijke uitgaves voorheen werden verlucht met tekstillustraties, buitentekstplaten en -kaarten. Uitgeverij Het Spectrum liet voor de uitgave van deze encyclopedie een volledig nieuwe beeldendatabank ontwikkelen in een joint venture met het Britse Mitchell-Beazley Ltd.

  In de catalogus bevinden zich volgende Encyclopedieën:
  en Educatieve Encyclopedieën:

  Encyclopedieën op Optische Drager

  Vanaf begin jaren negentig van de vorige eeuw verschenen dan de eerste zgn. multimedia encyclopedieën op optische dragers zoals CDROM- en DVD-schijfjes. Zo verscheen de [Grolier Multimedia Encyclopedia] in 1992 en de [Microsoft Encarta] in 1993. De eerste nederlandstalige versie van Encarta verscheen in samenwerking met de redactie van Winkler Prins in 1997.
  Daarmee werd de opslagcapaciteit van optische dragers aangetoond die een encyclopedie van doorgaans twintig lijvige boekdelen kon opslaan naar een enkel CDROM-schijfje. Dit soort encyclopedieën kende een groot voordeel boven de gedrukte versie doordat het de techniek van zgn. hyperlinks uit de informatica toepaste op de systematische kruisverwijzingen in de encyclopedie-artikels.
  Daarnaast bleef er nog ruimte over eigentijdse illustraties zoals computeranimaties en -simulaties, 3D-modellen en nieuwe media zoals audio- en video-fragmenten.

  In de catalogus bevinden zich volgende multimedia encyclopedieën:

  Overzicht van Persartikelen


    

   Encarta Naslagbibliotheek Winkler Prins


   BOTH, Martine, e.a.
   Encarta Naslagbibliotheek Winkler Prins - Editie 2003
   Microsoft Corporation/Uitgeverij Het Spectrum, 2002
   Encarta® - Naslagbibliotheek - Winkler Prins. © 1993-2002 Microsoft Corporation/Het Spectrum. Alle rechten voorbehouden.

   Deze versie van Encarta op 4 CDROM's bevat: Encarta Encyclopedie Deluxe Winkler Prins; Encarta Grote Wereldatlas Winkler Prins; Statistiekmodule, Kramers Handwoordenboek Nederlands; Projectbeheer.
   Zoals bij elke Multimedia Encyclopedie treffen we hier naast de eigenlijke encyclopedie-artikelen talrijke illustraties aan zoals foto's, afbeeldingen, diagrammen, 3D-modellen, animaties, interactiviteiten, geluids- en videofragmenten.


   De Encarta Wereldatlas is in deze luxe-editie mee opgenomen. Voorts treffen we bij de artikelen zgn. Kantlijnartikelen aan. Dit zijn literaire fragmenten uit gekende romans, dagboekfragmenten, ooggetuigenverslagen of uittreksels uit tijdschriftenartikels van National Geographic. Daarentegen zijn de Tijdlijn van de Wereldgeschiedenis en de Rondleidingen door artikelenreeksen uit de Encarta editie van 1999 hier niet meer aanwezig.

   zie verder ook:
   Algemene Winkler Prins
   Encarta Winkler Prins

   Merk tenslotte op dat het copyright voor deze Winkler Prins uitgave thans berust bij Het Spectrum die het fondsartikel heeft overgenomen van de uitgeverij Elsevier Reed en de encyclopedische database voortaan online uitbaat op
   http://www.winklerprins.com
   terwijl Microsoft Corporation in de loop van 2009 heeft meegedeeld dat zij het Encarta-project stopzet en geen ondersteuning meer biedt voor het product.

   Rubrieken in Winkler Prins Online

   • Aardrijkskunde
   • Geschiedenis & Politiek
   • Kunst & Cultuur
   • Economie, Recht & Sociale wetenschappen
   • Literatuur & Taal
   • Biologie & Gezondheid
   • Techniek & Natuurwetenschap
   • Sport & Spel
   •  Religie & Filosofie  

    

   Encarta Winkler Prins


   RÖST, L.C.M., Dr., SPAANS, J. Drs., VAN DER MEER, A., e.a.
   Encarta Winkler Prins
   Projectleiding Elsevier; BEKKERS, A.C.H.,
   Microsoft Corporation/Elsevier, 1998

   Deze basisversie van de Encarta Encyclopedie op 1 CDROM bevat de multimedia Encyclopedie en het Kramers Woordenboek, 1996. (niet meer beschikbaar onder Windows 10)


   Voorbeeld van een encyclopedie-artikel in Encarta 99 Encyclopedie Winkler Prins Editie
   Dat de stand van wetenschap en techniek het toelaat machines te bouwen!

   In de Encarta 99 Encyclopedie vindt u:
   • Meer dan 50.000 voor deze editie geselecteerde en herziene Winkler Prins artikelen.
   • Multimedia waaronder afbeeldingen, geluiden, videobeelden en interactieve diagrammen.
   • Web-koppelingen naar meer dan 3500 informatieve sites op het World Wide Web.
   • Artikelsupplementen en web-koppelingen die u kunt downloaden met behulp van een modem.
   • Interactiviteiten.
   • De Tijdlijn van de Wereldgeschiedenis.
   • Virtuele rondleidingen laten u kennis nemen van fascinerende plaatsen, alsof u er werkelijk was.
   • Vijftien nieuwe interactiviteiten.waarmee u spelenderwijs iets kunt leren en ontdekken over de onderwerpen.
   • Projectbeheer helpt u informatie te verzamelen en te ordenen voor werkstukken en andere onderzoeksprojecten.
   zie ook:
   Algemene Winkler Prins
   Encarta Naslagbibliotheek Winkler Prins

    

   Grolier Multimedia Encyclopedia


   The 1996 Grolier Multimedia Encyclopedia,
   Grolier Electronic Publishing, 1995
   [ISBN 0717233189 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]

   (niet meer beschikbaar onder Windows 10)
   Deze encyclopedie bevat meer dan 33.000 artikels die zijn geschreven door 2250 geleerde en gerenommeerde experts in hun specifiek vakdomein. Ieder artikel bevat de naam van zijn auteur en bibliografische verwijzingen. Verder bevat deze multimedia encyclopedie 8.000 illustraties, animaties en videofragmenten en 15 u aan audiofragmenten over 600 muzikale selecties (in MIDI formaat).

   Academic Citations:

   Any direct quotations from The 1996 Grolier Multimedia Encyclopedia should be accompanied by a footnote or end note containing the following information:
   1. The name of the author of the article, if present in the article.
   2. The title of the article.
   3. The Academic American Encyclopedia (1996 Grolier Multimedia Encyclopedia Version), copyright (c) 1996 Grolier, Inc. Danbury, CT.


   Voorbeeld van een artikel in de Grolier Multimedia Encyclopedia, hier het lemma Law.

   Aan de tabbladen kan men zien uit welke attractieve en interactieve elementen deze encyclopedie is samengesteld. Naast de eigenlijke Artikels en de Gallery met afbeeldingen en illustraties is er voorzien in een interactieve Atlas van 900 kaarten die onderling verbonden zijn en voorzien van hyperlinks naar de encyclopedie-artikelen. In Pathmakers zijn biografieën verzamelend van invloedrijke personen in de volgende domeinen: Moderne Kunst, Ontdekkingsreizigers en Ontdekkingen, Sportverdiensten, Grote Denkers, Vernieuwers en Uitvinders en de Amerikaanse Roman. In het Jaarboek worden de belangrijkste gebeurtenissen uit de actualiteit van de jaren 1994 en 1995 weergegeven.


   De [Tijdbalk] of Tijdlijn is een aanschouwelijk didaktisch instrument bij geschiedenisonderwijs en -onderzoek. De Encarta Winkler Prins Editie 1999 beschikt eveneens over een voorziening met een tijdlijn.

   zie ook:


   Weblinks:

   Twintigdelige 'Grolier Universal Encyclopedia' uit de jaren zestig van vorige eeuw.

    

   Grote Spectrum Encyclopedie


   VAN EIJK, Inez (Hoofdredactie)
   Grote Spectrum Encyclopedie
   Uitgeverij Het Spectrum bv, Utrecht/Antwerpen, 1974-1980
   Engelstalige Titel: Mitchell Beazley Encyclopaedia

   Wikipedia:Grote_Spectrum_Encyclopedie

   Macropedia van ca. 5000 uitvoerige encyclopedie-artikelen in twintig delen. Een nieuwigheid in de uitgave van deze encyclopedie was dat alle illustraties in kleur waren. De beelddatabank die daarvoor werd aangelegd onder de naam International Visual Resource NV was een joint enterprise van Mitchell Beazley Ltd. en uitgeverij Het Spectrum. De macropedia wordt ontsloten met een trefwoordenindex in vier delen, zodat een complete reeks uit 24 delen bestaat.

     

    Algemene Winkler Prins


    Algemene Winkler Prins Encyclopedie
    Hoofdredactie: HOETINK, H.R., DE BRUYNE, E., KOKSMA, J.F., LISSENS, R.F., PRESSER, J.,
    Elsevier, Amsterdam/Brussel, Eerste Druk, 1956-1960, tien Volumes + Supplementdeel, 1960
    samen met vijf Volumes van het Winkler Prins Boek van het Jaar, Jaargangen 1961-1965
    alles in dezelfde uitvoering in zwart linnen gebonden

    Encyclopedie in tien volumes die gebaseerd is op een selectie van lemmata en artikelen uit de zesde editie van de Grote Winkler Prins Encyclopedie in 18 boekdelen.

    Uit het Voorwoord;
    De bedoeling is een naslagwerk voor dagelijks gebruik aan te bieden eerder dan een studiewerk op hoog wetenschappelijk niveau met overbodige rijkdom aan details en uitvoerige vermelding van velerlei bijzonderheden. De 10-delige uitgave van de Algemene Winkler Prins bevat snelle, nauwkeurige, gedetailleerde informatie over veel meer onderwerpen, namen, plaatsen, personen en gebeurtenissen dan de vorige Winkler Prins kon bieden. Bij de synthetische opzet van de Grote Winkler Prins Encylopedie is het alfabetische register een onmisbare aanvulling. De nieuwe encyclopedie heeft een dergelijk alfabetisch register niet, zij wil, om zo te zeggen, haar eigen register zijn.
    Als nieuwigheid werd voor een honderdtal trefwoorden van ongemeen actueel of algemeen belang de extra-medewerking van vooraanstaande Westeuropese experts uit binnen- en buitenland ingeroepen. In uitvoerige buitentekst artikelen geven zij hun visie op de betreffende zaak en de daarmee samenhangende problemen, terwijl de door deze deskundigen geuite mening voor hun eigen rekening blijft en geen afbreuk doet aan de zakelijke objectiviteit van het gehele werk.
    De beproefde stelregel die de Winkler Prins haar reputatie heeft doen verdienen werd in het voorwoord van de zesde druk als volgt geformuleerd: De Winkler Prins strijdt niet, zij rapporteert; zij predikt niet, zij licht in; zij pleit niet, zij deelt mede.

    Korte Karakteristiek der Rubrieken

    • Aardrijkskunde
    • Ballet en Dans
    • Beeldende Kunst
    • Diergeneeskunde
    • Dierkunde
    • Economie
    • Film
    • Geneeskunde
    • Geologie en Geofysica
    • Geschiedenis
    • Godsdienst
    • Landbouw en Visserij
    • Leger en Luchtmacht
    • Marine en Scheepvaart
    • Muziek
    • Onderwijs en Opvoeding
    • Plantkunde
    • Psychologie
    • Rechtswetenschappen
    • Sociale Wetenschappen
    • Sport, Spel en Lichamelijke Opvoeding
    • Taal en Letterkunde
    • Techniek
    • Toneel
    • Wijsbegeerte
    • Wiskunde, Natuurkunde, Sterrenkunde, Scheikunde
    Websites:
    http://www.winklerprins.com/
    Wikipedia:Anthony_Winkler_Prins
    Wikipedia:Winkler_Prins_encyclopedie
    http://en.wikipedia.org/wiki/Winkler_Prins

    zie ook:
    Geillustreerde Encyclopedie

    Twee versies op CDROM:
    Encarta Naslagbibliotheek Winkler Prins
    Encarta Winkler Prins


    Algemene Winkler Prins Encyclopedie, Elsevier, Amsterdam/Brussel, Tweede Druk, 1972-1977, veertien Volumes

    Overzicht van alle edities van de Grote Winkler Prins Encyclopedie

    • Geïllustreerde Encyclopædie. Woordenboek voor wetenschap en kunst, beschaving en nijverheid onder hoofdredactie van A. Winkler Prins (= 1ste druk). 15 dln. A-Z en 1 dl. (16) met afbeeldingen. Amsterdam: Brinkman, 1870-1882.
    • Geïllustreerde Encyclopaedie. Woordenboek voor wetenschap en kunst, beschaving en nijverheid onder hoofdredactie van A. Winkler Prins. 2de, naar de nieuwste bronnen herziene en aanmerkelijk vermeerderde uitgave. 15 dln. 1884-88. Dl. 16: supplement, 1888. Rotterdam: Elsevier.
    • Winkler Prins' Geïllustreerde Encyclopaedie onder hoofdredactie van Henri Zondervan. 3de, geheel om- en bijgewerkte druk. 16 dln. 1905-1912. Amsterdam: Elsevier.
    • Winkler Prins' Geïllustreerde Encyclopaedie onder hoofdredactie van Henri Zondervan. 4de herziene en bijgewerkte druk. 16 dln. 1914-22. Amsterdam: Elsevier.
    • Winkler Prins' Algemeene Encyclopaedie. 5de geheel nieuwe druk onder redactie van J. de Vries. 16 dln. 1932-38. Amsterdam: Elsevier.
    • Winkler Prins Encyclopaedie. 6de, geheel nieuwe druk. Hoofdredactie E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink. 18 dln. 1947-54. Supplementen 1955, 1960 en 1969. Amsterdam/Brussel: Elsevier.
    • Grote Winkler Prins. Encyclopedie in twintig delen. 7de geheel nieuwe druk. Hoofdredactie J.F. Staal en A.J. Wiggers. 20 dln. 1966-75. Supplement 1976. Amsterdam/Brussel: Elsevier.
    • Grote Winkler Prins. Encyclopedie in 25 delen. 8ste geheel nieuwe druk. Hoofdredactie R.C. van Caenegem en S. Groenman. 25 dln. 1979-84. Supplement, 1984. Amsterdam/Brussel: Elsevier.
    • Grote Winkler Prins. Encyclopedie in 26 delen. 9de geheel nieuwe druk. Hoofd- en eindredactie L.C.M. Röst. 26 dln. 1990-93. Amsterdam/Brussel: Elsevier. 

     

    Geïllustreerde Encyclopedie


    Geïllustreerde Encyclopedie
    Woordenboek voor Wetenschap en Kunst, Beschaving en Nijverheid
    onder hoofdredactie van A. WINKLER PRINS
    met medewerking van vele specialiteiten
    Tweede, naar de nieuwste bronnen herziene en aanzienlijk vermeerderde uitgave met platen, kaarten en tekstfiguren
    Eerste Deel A - ARAM
    Uitgeversmaatschappij Elsevier, Rotterdam, 1884    Titelblad van de Tweede Uitgave uit 1884 van de Geïllustreerde Encyclopedie van A. Winkler Prins
    De voorrede van Anthony Winkler Prins tot den eerste druk van de Geïllustreerde Encyclopedie (1869)

    Uit de voorrede tot de eerste druk vernemen we dat Anthony Winkler Prins slechts schoorvoetend was toegetreden tot het voorstel van de heer Brinkman om de hoofdredactie van de Geïllustreerde Encyclopedie op zich te nemen.
    Verder is de samenstelling van de initiële redactie van dit werk aangegeven als volgt;
    de heer G. KUYPER, Majoor-Ingenieur te 's Hage, de heer Mr. M.G.M.L. JORISSEN, leraar in de staathuishoudkunde aan de Hogere burgerschool te Veendam voor de staathuishoudkundige en rechtsgeleerde artikelen, de heer Dr. D.J. COSTER te Amsterdam voor het botanisch, zoölogisch en mineralogisch gedeelte en de heer Dr. S.J. VAN ROIJEN, leraar in de scheikunde aan de Hogere burgerschool te Veendam voor de artikelen aan de scheikunde en de scheikundige technologie gewijd.
    Uit de voorrede tot de tweede druk leiden we af dat de uitgeversmaatschappij Elsevier de "Geïllustreerde Encyclopedie" had aangekocht uit de fondsartikelen van de heer Brinkman en aanstonds het kloek besluit nam om een tweede verbeterde en aanmerkelijk vermeerderde druk in het licht te geven.

    Websites:
    Wikipedia:Anthony_Winkler_Prins
    [http://nl.wikipedia.org/wiki/Veendam]
    [Het Verhaal van Groningen]

    zie ook:
    Wikipedia:Carel_Leonhard_Brinkman
    [Brinkman's Cumulatieve Catalogus van Boeken 1858-2001]
     

     Label: Encyclopedie