Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

maandag 30 september 2019

Digitale Metropool Antwerpen

STAD ANTWERPEN ism TELEPOLIS ANTWERPEN
Digitale Metropool Antwerpen

In navolging van de projecten 'The Well' (1985) in de Verenigde Staten en 'De Digitale Stad' (1994) in Amsterdam zal de stad Antwerpen vanaf juni 1995 een platform ter beschikking stellen van de lokale bevolking in en rond Antwerpen met de bedoeling een virtuele gemeenschap tot stand te brengen. Aan gebruikers die zich daarvoor aanmeldden werden gratis een inbelverbinding, een email-adres en een ruimte op het web aangeboden, waarop de gebruikers een eigen homepage konden bouwen. Daarnaast bood de stad Antwerpen op het domein www.dma.be tevens informatie aan van de verschillende stadsdiensten. Het project heeft gelopen tot begin 2001 toen de stad haar eigen domein www.antwerpen.be claimde.

zie ook:
Op de cd-rom schijf, die in de loop van 1998 ter promotie werd verspreid, treffen we volgende inhoud aan; installatieroutines en handleidingen om de inbelverbinding te configureren en een reeks hulpprogramma's zoals de webbrowser Internet Explorer in veries 3 en 4, Eudora Light als e-mailprogamma, de winsock ftp-client voor het opladen van webpagina's naar de server, twee eenvoudige html-editors, een chatclient voor irc en een User Agent voor het volgen van Nieuwsgroepen, naast het compressietool Winzip en het grafisch programma Paint Shop Pro en dit voor de besturingssystemen Windows 3.x (16bits), Windows 95 (32bits) en OS/2.

Bovenstaande afbeelding is een screenshot van hoe de hoofdpagina van de Digitale Metropool Antwerpen er omstreeks 1997 uitzag en werd onttrokken aan het Internet Archive. Met onderstaande link kan u deze en andere gearchiveerde versies oproepen en bekijken.

Night Owl 17

Night Owl 17
Night Owl Publishers Inc.; Starcom, 1995

Night Owl was de bestverkopende reeks van BBS-klare shareware CDROMs. Deze uitgave richtte zich specifiek tot de Sysops van een Bulletin Board System (BBS), die deze shareware ter beschikking stelden van hun gebruikers. De collectie aan shareware programma's zat georganiseerd over een aantal folders of file areas. Iedere folder bevatte een tekstbestand files.bbs met de inhoudsopgave van de aanwezige bestanden in de folder. De beschrijvingen van de programmapakketten zelf werden onttrokken aan het bestand file_id.diz, dat zich in ieder archiefbestand bevond. Dit ingenieuze systeem om archiefbestanden te beschrijven , te inventariseren en te catalogiseren met behulp van informatie opgeslagen in file_id.diz doet enigszins denken aan de exif-informatie die bij jpg foto-bestanden en de ID3-informatie die bij mp3 audio-bestanden worden opgeslagen.

De inhoud van de Night Owl 17 cd-rom is online op het internet te raadplegen en te downloaden. Op het internet archief is een iso bestand aanwezig dat toelaat het cdrom schijfje te recontrueren.

zondag 6 januari 2019

Filosofie voor Dummies

MORRIS, Tom Ph. D.
Filosofie voor Dummies
Addison Wesley; Pearson Education Benelux, 2005
[ISBN 9043006866 (Worldcat, Wikipedia)]

Oorspronkelijke titel:
Philosophy for Dummies
Hungry Minds, Foster City, California, 1999
Wiley Publishing, Indianapolis, 2002
Nederlandse vertaling en bewerking:
Richard Kruis

 Speelse inleiding tot de belangrijkste thema's van de westerse filosofie
Deze uitgave uit de bekende reeks bedoeld voor dummies, is een introductie in de praktische filosofie. Er worden filosofische thema's behandeld zoals: bestaat God, is er leven na de dood, de vrije wil of ethiek, aan de hand van uitspraken van beroemde westerse filosofen en andere grote geesten (met name literaire auteurs).

Inhoud:
 • Deel I: Wat is filosofie?
 • Deel II: Hoe kunnen we kennen?
 • Deel III: Wat is het goede?
 • Deel IV: Kunnen wij aanspraak maken op ware vrijheid?
 • Deel V: Het onvoorstelbare, onzichtbare ik
 • Deel VI: Hoe staat het met de dood?
 • Deel VII: Bestaat God?
 • Deel VIII: De zin van het leven
 • Deel IX: Het deel van de tientallen
 1. Grote denkers, diepe gedachten
 2. Filosofie als activiteit
 3. De begeerte naar wijsheid
 4. Geloof, waarheid en kennis
 5. De uitdaging van het scepticisme
 6. De werkelijkheid van fundamentele overtuigingen
 7. Wat is goed?
 8. Geluk, voortreffelijkheid en goed leven
 9. Ethische regels en moreel karakter
 10. Lot, bestemming en jij
 11. Gangbare opvattingen over vrijheid
 12. De menselijke factor in de wereld
 13. Wat is een individu?
 14. Het pleidooi voor het materialisme
 15. Het pleidooi voor het dualisme
 16. Stof tot stof: angst en leegte
 17. De dood - en de filosofische vertroosting
 18. Is er leven na de dood?
 19. Twee wereldbeelden
 20. Theïstische visies
 21. Het probleem van het kwaad
 22. Wat is de zin van het leven?
 23. De weddenschap van Pascal: vergok je leven
 24. Succes en geluk in het leven
 25. Tien grote filosofen
 26. Tien grote vragen
zie ook:

Psychologie voor Dummies

CASH, Adam Dr.Psy.
Psychologie voor Dummies
Addison Wesley; Pearson Education Benelux, 2005
[ISBN 9043008494 (Worldcat, Wikipedia)]

Oorspronkelijke titel:
Psychology for Dummies
Wiley Publishing, Indianapolis, 2002
Nederlandse vertaling en bewerking:
Diederik Wouterlood

 Inleidend overzicht van de drijfveren achter menselijk gedrag en van de wetenschap die menselijk gedrag en emoties bestudeert.

Inhoud:
 • Deel I: Jezelf gedragen
 • Deel II: Je hersenen gebruiken
 • Deel III: Denken en voelen
 • Deel IV: Leren, leren en nog eens leren
 • Deel V: Persoonlijke aspecten van de sociale psychologie
 • Deel VI: Weten of je getikt bent
 • Deel VII: Hulp bij genezing
 • Deel VIII: Het deel van de tientallen
 1. Waarom doen mensen zoals ze doen?
 2. Theorieën opbouwen uit chaos
 3. Hardware, software en wetware
 4. Bewustzijn
 5. Gevoelig voor prikkels
 6. Denken over denken
 7. En hoe voel je je nu?
 8. De honden van Pavlov
 9. Thorndike's katten en Skinners ratten
 10. Freuds geheimen van de geest
 11. Een stralende persoonlijkheid ontwikkelen
 12. We zijn niet alleen op de wereld
 13. Ken jezelf en ken de ander
 14. Conformeren zonder jezelf in bochten te wringen: sociale psychologie
 15. Opgroeien
 16. Hedendaagse psychopathologie
 17. Psychologie en crimineel gedrag: forensische psychologie
 18. Problemen vaststellen en mensen testen
 19. Liggen op de divan
 20. Gedrags- en mentaliteitsverandering
 21. Het is moeilijk om iemand te zijn
 22. Omgaan met stress en ziekte
 23. Tien tips om gezond te blijven
 24. Tien uitstekende psychologische films
Enkele websites waarnaar voorin in het boek verwezen wordt:
zie ook:

Sociale Psychologie

Social Psychology: Third Edition
by Eliot R. Smith and Diane M. Mackie
in Nederlandse vertaling.

Corpus Integratieve psychologie

ROOSE, Kris Dr.
Corpus Integratieve psychologie

Ekman's Atlas of Emotions

Boeddhisme Bronnenboek

De WIT, Anton; VAN DER VELDE, Paul (red.)
Boeddhisme
Reeks: Bronnenboeken
Uitgeverij Lannoo, Tielt, 2009
[ISBN 9020984179 (Worldcat, Wikipedia)]

Chronologisch geordende bloemlezing van klassieke en moderne teksten over het boeddhisme. Dit boek bundelt een zestigtal 'bronteksten' uit het boeddhisme. Naast klassieke teksten bevat het boek ook hedendaagse beschouwingen. Verrassend is zo de aanwezigheid van auteurs als Jack Kerouac, Hermann Hesse of Janwillem Van de Wetering. De teksten zijn chronologisch gerangschikt en openen met enkele trefwoorden en een inleiding, die tekst en auteur in de context van het boeddhisme plaatst. Een diverse en representatieve bundel, met tal van teksten over kernthema's als leven, dood, geluk en liefde. De lectuur vraagt wel geduld en bezinning.

 zie ook:

Bijbelverhalen opnieuw verteld

FUSSENEGGER, Gertrud
Bijbelverhalen opnieuw verteld
met 110 kleurtekeningen van Janusz Grabianski
Zomer en Keuning, Wageningen, 1973; 3e druk, 1977
[ISBN 9021046903 (Worldcat, Wikipedia)]

Oorspronkelijke titel:
Bibelgeschichten
Verlag Carl Ueberreuter, Wien-Heidelberg, 1972
Nederlandse vertaling en bewerking: Marianne Jager

 Deze kinderbijbel bevat verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament, die door Gertrud Fussenegger opnieuw verteld zijn voor de jeugd van deze tijd.
De schrijfster is een goede vertelster, iemand die ook de gave heeft zodanig voor het jonge gezin te kunnen schrijven, dat de bron waaruit zij geput heeft, het Boek der Boeken, in zijn grootsheid blijft uitkomen. Ouders die dit verhalenboek hun kinderen voorlezen, kunnen er zeker van zijn dat er geluisterd wordt. En de volwassen gezinsleden zullen vast niet het gevoel hebben dat alleen de jeugd benadert wordt. Het boek 'Bijbelverhalen' - dat ook scholen en zondagsscholen van dienst kan zijn - is oecumenisch van opzet. De kleurenplaten van de kunstenaar Grabianski dragen tot de waarde van het werk aanzienlijk bij. Ze zijn niet alleen bijzonder fraai, maar door het vertellend karakter ook functioneel.

Mooi geïllustreerde uitgave met bijbelverhalen vanaf het scheppingsverhaal tot en met het pinksterfeest en vier apocriefe verhalen.

Grote Godsdiensten

SEVERY, Merle; FISHBEIN, Seymour L. (editors)
Grote Godsdiensten
National Geographic Society, De Haan;
Unieboek, Bussum, 1976
[ISBN 9022831418 (Worldcat, Wikipedia)]

Oorspronkelijke titel:
Great religions of the world
National Geographic Society,
Washington D.C., USA, 1971, 1972

 Inhoud:
 • Inleiding
 • Hindoeïsme
 • Boeddhisme
 • Judaïsme
 • Islam
 • Christendom
zie ook: