Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

zaterdag 19 mei 2012

Horoscoop 2000

FACCIN, J.-F.,
Horoscoop 2000
Uw PC Astroloog
Ecole Nouvelle d'Astrologie, Morges (Suisse), 1997
Easy Computing, Brussel / Bloemendaal, 1997
[ISBN 9051671229 (Worldcat, Wikipedia)]

Websites van de auteur Jean-François Faccin:
Het hoofdmenu van dit astrologieprogramma biedt de gebruiker vijf opties aan, nl. Geboortehoroscoop, Horoscoop Openen, Horoscopen Vergelijken, Horoscoop van de Dag en Cartografie. De optie "Geboortehoroscoop" reikt opéénvolgende dialoogvensters aan, die de gebruiker in staat moeten stellen om de gegevens voor het berekenen van een geboortekaart in te voeren. Achtereenvolgens worden zo indentificatiegegevens als naam, geslacht en beroep ingevoerd, waarna de datum en tijd en tenslotte de locatie van de geboorte aan bod komen. Onder de optie "Horoscoop Openen" kan de gebruiker horoscopen die hij eerder berekende en opsloeg opnieuw openen, dan wel kennis nemen van de geboortehoroscopen van 144 wereldberoemde personages, die met het programma worden meegeleverd. Onder de optie "Horoscopen Vergelijken" kan de gebruiker twee geboortekaarten combineren tot een combinatiehoroscoop of midpuntenhoroscopen, die duidelijkheid kunnen verschaffen over het wezen en karakter van de relatie tussen de twee personen wiens geboortekaarten worden vergeleken. De optie "Horoscoop van de Dag" geeft een algemene dagvoorspelling voor alle decades der dierenriemtekens zoals men die ook in dagbladen kan vinden. Onder de optie "Cartografie" tenslotte kan de gebruiker een mini-atlas raadplegen met een index van plaatsnamen en tijdzones die hij op een wereldkaart kan situeren en dit teneinde de geografische positie van een geboorteplaats, uitgedrukt in lengte en breedte, te kunnen opzoeken. Overigens kan deze index van plaatsnamen ook rechtstreeks worden opgeroepen vanuit de module om geboortehoroscopen te berekenen.

De astrologische berekeningen gebeuren volgens de regels van de kunst en omvatten zo bvb. naast de planeten, tekens, gelukspunten, maansknopen en verschillende huissystemen ook de posities van Lilith, Priapus, Cheiron en de vier andere asteroiden, Ceres, Pallas, Juno en Vesta.

Dit multimediaal programma kan de interpretaties van de geboortehoroscoop, die in de U-vorm zijn uitgedrukt, op drie verschillende manieren weergeven. Naast een tekstuele weergave van de interpretatie, die ook kan worden afgedrukt, is het tevens mogelijk zich de tekst te laten voorlezen, terwijl op het beeldscherm een animatie met fantastische computer-gegenereerde landschappen wordt vertoond. De voorgelezen tekst die betrekking heeft op een bepaalde hemelstand kan ook worden opgeroepen door op de weergave van de hemelkaart het desbetreffende hemellichaam aan te klikken.


Eens een geboortekaart berekend kunnen daarvan verschillende hulphoroscopen worden getrokken, die toelaten voorspellingen over de toekomst te doen. Het betreft primaire directies, secundaire progressies, transits, zon- en maanhoroscopen. In een aparte module kunnen van twee opgeslagen horoscopen zgn. combinatiehoroscopen worden berekend voor synastrische astrologie.

Dit astrologieprogramma heeft enige didaktische en edukatieve verdienste. Zo bevat het een bescheiden tutorial met een overzichtelijke tabel van de verschillende gebruikte astrologische symbolen met hun betekenis. Daarnaast is er een interactief windows helpbestand, dat een algemene beschrijving geeft van ieder der verschillende elementen waaruit een horoscoop is opgebouwd zoals planeten, huizen en aspecten, terwijl voor ieder dierenriemteken een lijst van twaalf representatieve voorbeelden van beroemde persoonlijkheden wordt gegeven.

Daarom vind ik het jammer dat het programma een aantal onvolkomenheden heeft. Zo wordt bij de interpretatie van de geboortehoroscoop niet altijd de correct berekende ascendant weergegeven, maar vaak die van het opvolgende teken. Om dezelfde reden lijkt me de vaststelling van het zgn. dominante element niet altijd trefzeker. De teksten zelf van de interpretatie, die ca. 10 A4-tjes opleveren voor de geboortehoroscoop, zijn wat te vaag en ijl naar mijn smaak. Zo wordt bvb. alleen aangegeven dat een planetenkoppel een aspect maakt, maar niet welk aspekt.

Zelf ben ik niet zo vertrouwd met combinatiehoroscopen als synastrische techniek en gebruik ik liever de synastrische techniek die er uit bestaat horoscopen onderling te vergelijken door de planeten van de ene partner in de radix van de andere partner te plaatsen en dan te kijken in welke huizen deze vallen en welke aspecten ze maken met de planeten van de partner. Deze synastrie is met dit programma echter niet te beoefenen.

Dit astrologieprogramma op cdrom draait nog onder Windows 2000 en Windows XP, maar het werkt niet langer onder Windows Vista en Windows 7. De auteur ontwikkelt en ondersteunt thans het programma Orion-Astro, waarvan je een demoversie kan downloaden.

3 opmerkingen: