Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

zondag 23 mei 2010

Wegwijs Cultuur


DE SCHRIJVER, Reginald; DILLEMANS, Roger o.l.v.
Wegwijs Cultuur
Davidsfonds, Leuven, 1986
[ISBN 9061524717 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]

Project onder leiding van twee hoogleraren aan de Katholieke Universiteit Leuven met bijdragen van talrijke vakexperten dat een overzicht biedt van het begrip cultuur en van de cultuur in Vlaanderen. Ieder hoofstuk sluit af met de rubrieken aanbevolen lectuur en nuttige adressen voor wie meer informatie wenst.

Wegwijzer
00. Inleiding: Wat is Cultuur? - Reginald de Schryver
1. Levenskunst
01. De zin van de arbeid - Leo Lagrou
02. Lectuur - Wim Verrelst
03. Kranten en magazines - Wim van der Biesen
04. Radio en TV - Cas Goossens
05. Wooncultuur - Rik Gerard
06. Kleding en mode - Hugo Delooz, Myriam Leclercq e.a.
07. Gastronomie - Jacques Vermeersch
08. Wijn - Herwig van Hove
09. Bier - Herwig van Hove
10. Hobbies - Herman van Pelt
11. Terug naar de natuur - Wilfried Wijn
12. Toerisme - Jan Gerits
13. Gezinsbudget - Alfons Mariën
2. Omgaan met mensen
14. Communicatie - Tine Heddebauw
15. Met de hoed in de hand - Isa Liebaers, Christiane Bosteels
16. Ontvangen - Lena Baekelandt-Herbert
17. Aan tafel - Renata Vileyn-Marchand
3. Taalgebruik
18. Verscheidenheid: voor elk wat wils - Kas Deprez
19. Algemeen Nederlands en taaie fouten - Willem Muylaert
20. Schrijven en schrijven zijn twee - Johan Nootens
21. Spelling - Willy Smedts
22. Uitspraaktips - Fons Fraeters
23. Woordenboeken en het oordeelkundig gebruik ervan - Dirk Geeraerts
24. Ideologie en 'nieuwsspraak' - William van Laeken
25. Nederlands extra muros - Ludo Beheydt

4. Godsdienst

26. Wereldgodsdiensten - Frank de Graeve, Herman-Emiel Mertens
27. De Katholieke Kerk in België - Jan Kerkhofs
28. Theologie - Marc Caudron
29. Moraal - Robert van Driessche
30. Kerkelijk Recht - Rik Torfs
31. Godsdienstsekten - Luc Huyse

5. Kunst

32. Literatuur
A. Wereldliteratuur - Hendrik van Gorp
B. Roman - Herman Servotte
C Poëzie - Hugo Brems
33. Muziek
A. Muziekmozaïek - Karel Aerts
B. Opera - Johan Thielemans
C. Jazz - Juul Anthonissen
D. Folklore - Herman Vuylsteke
34. Podiumkunsten
A. Film - Dirk Michiels
B. Theater - Jaak van Schoor
C. Kleinkunst - Rik Gyles
D. Dans - Marianne van Kerkhoven
35. Beeldende kunsten
A. Schilderkunst - Carlo Heyman
B. Beeldhouwkunst - Hilde Vanmechelen
C. Fotografie - Carlo Heyman
D. Videokunst - Chris Dercon
E. Actuele tendensen - Carlo Heyman
36. Architectuur
A. Bouwkunst - Carlo Heyman
B. Tuinen - Mona Wirtz
C. Stedebouw - Jo Celis
37. Antiek en Kitsch - Luc Burlie

6. Onze wereld

38. Ons Wereldbeeld - Max Wildiers
39. Wereldgeschiedenis - Jules Demey
40. Internationale politiek - Axel Buyse
41. Wereldeconomie - Louis Baeck
42. Internationale instellingen - Filip Goossens
43. Ideologieën - Jozef Mampuys
44. Mensenrechten - Koenraad Lenaerts

7. Moderne wetenschappen over de mens

45. Recente stromingen in de Westeuropese filosofie - André Wylleman
46. Psychologie - Gaston de Cock
47. Pedagogie - Willy Wielemans
48. Psychiatrie - Constant Ansoms
49. Sociologie - Wilfried Dumon
50. Antropologie - Marie-France Cammaert
51. Volkskunde - Stefaan Top
52. Menselijke aardrijkskunde - Modest Goossens

8. Machten in de samenleving

53. Democratie in België - Luc Huyse
54. Algemeen-politieke ontwikkeling 1830-1945 - Reginald de Schryver
55. De Belgische politiek na 1945 - Luc Huyse
56. Nationale en regionale politieke instellingen - Leo Neels
57. Kerk en politiek in België - Jaak Billiet
58. De politieke zuilen - Ludwig Vandenhove
59. Drukkingsgroepen in Vlaanderen - Mieke Van Haegendoren
60. De sociale partners - Ward Bosmans, Luc Huyse e.a.
61. Nieuwe sociale bewegingen - Rita Mullier
62. De Belgische economie - Louis Baeck
63. Financiële markten en instellingen - Ward Thielemans
64. Openbare financieringsinstellingen en economische planning - François Willekens
65. De belastingmaatschappij - Frans Vanistendael

9. Milieus

66. Het Koninklijk Hof - Luc Duerloo
67. De adel - Luc Duerloo
68. De 'rijke families' - René de Preter
69. De diplomatie - Hugo Paemen
70. Het leger - Luc de Vos
71. Het universitair midden en het onderzoek - Frans van Nieuwenhove
72. Het literaire leven in Vlaanderen - Georges Adé
73. Het doktersmilieu - Raymond Jolie en Werner Rogiers
74. Het recht in toga - Carl Bevernage
75. De vrijmetselarij - vzw Grootoosten van België
76. De 'vrienden' en de 'kameraden' in de vakbeweging - Ward Bosmans, Luc Huyse e.a.
77. De collega's. Ambtenaren en kabinetten - Hugo de Ridder
78. De lintjesregen - Hubert de Schryver

10. Sociaal-cultureel leven

79. Welzijnszorg - Dolf Cauwelier
80. Zelfhulpgroepen - Jan Branckaerts
81. Groepstrainingen - Georges Wollants
82. Vrijwilligerswerk - Annie Vermote-Lambrecht
83. Volwassenenvorming - Renaat Roels
84. De culturele fondsen
Willemsfonds - Ernest van Buynder
Davidsfonds - Norbert D'hulst
Vermeylenfonds - Roland Laridon
85. Plattelandscultuur - Daniël de Klerck
86. Sportleven - Urbain Claeys
87. Serviceclubs - Gerrit Six

11. Kinder- en Jeugdcultuur

88. Kindercultuur - Jan van Coillie
89. Het Vlaamse jeugdwerk - Karel Peeters

12. Culturele Infrastructuur

90. Culturele autonomie - Johan Fleerackers
91. Onderwijs en cultuuroverdracht - André Benoit
92. De wetenschappelijke academies - Marc le Brun
93. Archieven - Jan Rogiers
94. Bibliotheken - Ludo Simons
95. Uitgeverijen - Ludo Simons
96. Musea - Herman vandormael
97. Ons cultuurpatrimonium - Carlo Heyman
98. Culturele Centra - Wilfried vanderpooten
99. Buitenlands cultureel beleid - Diane Verstraeten
100 Unesco - Hubert de Schryver

13. Vlamingen en de andere Belgen

101 De Vlaamse Beweging - Lode Wils
102 Een terugblik op de Vlaamse emigratie - Eddy Stols
103 Vlamingen buiten Vlaanderen - Arthur Verthé
104 De Waalse cultuur - Guido Fonteyn
105 De Duitstalige Belgen - Guido Fonteyn
106 De buitenlanders - Guido Fonteyn
107 Vlaanderen, mijn land - Clem de Ridder

Geen opmerkingen:

Een reactie posten