Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

zondag 23 mei 2010

Wegwijs recht


DILLEMANS, Roger; DE MOOR, Anne
Wegwijs Recht
Davidsfonds, Leuven, 1977, vijfde editie, 1989
[ISBN 906152573X (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]

Onder de auspicien van de Vlaamse regering en van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Leuven.
Dit werk werd ook uitgegeven in het frans als: "Vos Droits Quotidiens" bij Créadif te Brussel.

zie ook: Wegwijs Cultuur

Algemene juridische vraagbaak voor de burger met heldere informatie, praktische raadgevingen en verwijzingen naar diverse instellingen. In deze volledige en betrouwbare gids brengen specialisten in klare taal een vlot overzicht van alle wetten en regelingen. Dit wordt aangeboden in 54 kernwoorden waaraan telkens een hoofstuk wordt gewijd. Ieder hoofstuk sluit af met de rubrieken aanbevolen lectuur en nuttige adressen voor wie meer informatie wenst.

Wegwijzer
01. Nationaliteit
02. Woonplaats
03. Vreemdeling
04. Emigreren
05. Vereniging
06. Moederschap
07. Kinderbijslag
08. Plaatsing van kinderen
09. Adoptie
10. Afstamming
11. Minderjarig
12. Studeren
13. Jonge Werknemers
14. Militie
15. Sport en Vrije Tijd
16. Huwen
17. Geboortenregeling
18. Gehuwde vrouw
19. Echtelijke moeilijkheden
20. Werknemer
21. Zelfstandige
22. Ambtenaar
23. Pacht
24. Werkloos
25. Bouwen
26. Huren
27. Buren
28. Onteigening
29. Sparen
30. Lenen
31. Kopen
32. Betalen
33. Schulden
34. Inkomstenbelasting
35. Indirecte belastingen
36. Derde leeftijd
37. Pensioen
38. Testament
39. Overlijden
40. Erven
41. Ziekte
42. Handicap
43. Gewaarborgd Inkomen
44. Mensen in nood
45. Verzekering
46. Ongeval
47. Schadevergoeding
48. Straffen
49. Politie
50. Gerecht
51. Informatica
52. Media
53. Verkeer
54. Milieu


Geen opmerkingen:

Een reactie posten