Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

zondag 23 mei 2010

Sociologie


BERGER, Peter; BERGER, Brigitte
Sociologie
een biografisch opzet,
Basisboeken, Ambo, Baarn, tiende druk, 1978
[ISBN 902632006X (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]

Originele Titel:
Sociology, Basic Books Inc., New York, 1972

Wikipedia:Sociologie
voor een eerste overzicht van antropologen, zie: Facetten der Liefde

Dit werk werd aangeboden als handboek sociologie tijdens mijn academisch curriculum aan de V.U.B. en biedt een inleiding tot de sociologie in een biografisch opzet.

Inhoudsopgave:
01. De maatschappij als ervaring
02. Sociologie als discipline
03. Hoe wordt men lid van de maatschappij? Socialisatie
04. Wat is een institutie? De Taal als voorbeeld
05. Familie en gezin
06. De gemeenschap
07. De gelaagde gemeenschap
08. De gelaagde maatschappij
09. Wat is sociale controle? Onderwijs als voorbeeld
10. Bureaucratie
11. Jongeren
12. Werk en vrije tijd
13. Macht
14. Deviant gedrag
15. Verandering
16. De oude dag, ziekte en dood
17. Waarden en uiteindelijke zingeving
Naschrift - Waarom Sociologie?, Noten en een Register.

Het geeft een duiding van de belangrijkste sociologen zoals [Auguste Comte], [Emile Durkheim], [Max Weber] of [Talcott Parsons].

Van de zgn. [Chicago school] die zich bezighield met sociologische studies vermeld het:
zie ook: [John Dewey] en [Pragmatism]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten