Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

woensdag 30 mei 2012

Koning Jezus

GRAVES, Robert
Koning Jezus
Een Roman
Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1986
[ISBN 9027457344 (Worldcat, Wikipedia)]

Originele Titel: King Jesus (1946)
Vertaling: Karin van Dorsselaer, Henk Hoeks, Gerda Pancras

 Websites:
Robert Graves is vooral bekend als schrijver van het door de BBC tot serie verwerkte "I Claudius". In zekere Wicca-kringen geniet hij aanzien door zijn werk [The White Goddess] (1948), dat twee jaar later verscheen dan "King Jesus" (1946).

 In deze historische roman, die wetenschappelijk onderbouwd blijkt, schetst de auteur het leven van Jezus. Daarbij gaat hij ervan uit dat de Hellenistische en Romeinse beschaving in die tijd een smeltkroes was van culten en religies en plaatst hij het leven van Jezus tegen die achtergrond, volkomen in overeenstemming met ideeen die hij later in "The White Goddess" zal uiteenzetten en waarvoor The Golden Bough als inspiratiebron heeft gediend.

 Naast de Evangelieen hebben ook de Apocriefen als bron voor dit boek gediend. Het eerste gedeelte van het boek dat begint met de geboorte van Mirjam (Maria) ontleend blijkbaar veel aan het apocriefe "De geboorte van Maria" of "het proto-evangelie van Jakobus".

 Het boek schuift de hypothese naar voor dat Jezus de zoon was van Antipater ben Herodes en Mirjam bat Antigonus en het eerste deel sluit af met de geboorte van Jezus en de verschijning van de Drie Wijzen.

 Het tweede deel behandelt de jeugd van Jezus. Hoe hij werd opgeleid en welke inwijdingen hij ontving alvorens gedoopt te worden door Johannes. Daarbij speelde Maria Magdalena een rol als inwijdster.

 Het derde deel van deze roman tenslotte verhaalt over het publieke leven van koning Jezus; zijn prediking, kruisdood en herrijzenis.

 de oorspronkelijk eigenaar heeft ijverig zitten onderlijnen en annoteren in dit exemplaar
Gift van Rev. Fons Welsing - Roosendaal

Geen opmerkingen:

Een reactie posten