Encyclopedie   Over   Pantheon   RSS Feed   Thesaurus    Tijdschriften    Wijzigingen   Zoekmachine   

dinsdag 24 augustus 2010

Het Wonderlijke Dierenrijk


NAYMAN, Jacqueline en Anthony
Het Wonderlijke Dierenrijk
Universum-reeks, Lekturama, 1979
[ISBN 8449921473 (Wikipedia, Worldcat, Books Google)]

Originele Titel:
Aldus Books Ltd., London, 1979
Eindredactie nederlandstalige editie:
K.A. van den Hoek

Dit deel van de Universum-reeks van Lekturama behandelt het dierenrijk, niet vanuit een systematisch of alfabetisch opzet, maar vanuit het oogpunt van de zoögeografie, dit is de leer van de verspreiding van de dieren over de wereld. Dit boek is onderverdeeld in hoofdstukken op de manier waarop dierenkundigen de dierenwereld indelen naar de gebieden waarin de dieren leven.
  1. Het Palearctisch gebied; (in lichtbruin op de wereldkaart) Dit is het grootste zoögrafisch verspreidingsgebied en omvat Europa en Azië of het Euraziatisch continent. (ook: het Paleo-Arctisch gebied)
  2. Het Nearctisch gebied; ( in donkerbruin op de wereldkaart) Dit gebied bevat het Noord-Amerikaanse continent en het dierenrijk vertoont er veel overeenkomst met het palearctisch gebied. (Nearctisch gebied of het Neo-Arctisch gebied)
  3. Het Neotropisch gebied; (in groen op de wereldkaart) De diersoorten in Zuid-Amerika zijn zowel rijk gevarieerd als uniek.
  4. Het Ethiopische gebied; (in rood op de wereldkaart) Dit gebied omvat Afrika ten zuiden van de Sahara en bezit een grote verscheidenheid aan diersoorten.
  5. Het Oriëntale gebied; (in paars op de wereldkaart) Dit gebied omvat het Indische subcontinent en Zuid-Oost Azië. De dieren in dit gebied lijken op die van tropisch Afrika.
  6. Het Overgangsgebied; (in grijs op de wereldkaart) Het betreft dorre, schrale en weinig vruchtbare gebieden die een scheiding vormen tussen het palearctisch gebied en het Ethiopisch en Oriëntale gebied, gevormd door respectievelijk de sahara en de bergruggen en hoogvlaktes van centraal-azië.
  7. Het Australisch gebied; (in blauw op de wereldkaart) Er zijn veel bijzondere dieren in Australië. De meeste van hun zijn buideldieren.
  8. De Eilanden; (in oranje op de wereldkaart) Al deze eilanden hebben diersoorten die volkomen afwijken van de in de nabijheid gelegen grote zoögeografische gebieden. Voorbeelden van dergelijke eilanden zijn Nieuw-Zeeland, Madagascar, de Westindische Eilanden en de Galapagos Eilanden. Daar heeft zich een dierenleven ontwikkeld dat nergens anders voorkomt.
  9. Antarctica; (in wit op de wereldkaart) Dit verlaten gebied is een op zichzelf staand vasteland. Alleen vogels en zeedieren, waaronder de zeehonden en pinguins kunnen in deze ijswoestijn leven.
Inhoud:
De verspreiding van de dieren
Het Paleartisch gebied
Het Nearctisch gebied
Het Neotropisch gebied
Het Ethiopische gebied
Het Oriëntale gebied
Het Australische gebied
Antarctica
De Eilanden
Index
Verantwoording van de illustraties
Volledigheidshalve zij hier vermeld dat het postorderbedrijf Lekturama een 10-delige dierenencyclopedie heeft verspreid gehad onder de titel: "Geheimen der Dierenwereld", die systematisch is opgevat.

zie ook:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten